Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Povijest farmacije

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 6.
Broj ECTS bodova: 1,5
Ciljevi predmeta: Cilj je upoznati studente s razvojem svjetske i hrvatske farmacije kroz povijest te s pozicijom i utjecajem farmacije na razvoj društva općenito u različitim povijesnim okvirima.
Preduvjeti: upisan 6. semestar
Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati razvoj medicine i farmacije kroz povijest.
  2. Opisati povijest hrvatske sveučilišne farmacije.
  3. Nabrojati utemeljitelje moderne hrvatske farmacije.
  4. Navesti doprinos utemeljitelja hrvatske farmacije za razvoj moderne farmacije.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
doc. dr. sc. Suzana Inić Docent Voditelj