Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 6.
Broj ECTS bodova: 6
Ciljevi predmeta: Stjecanje naprednog znanja o organizaciji i održavanju genoma i kontroli genske ekspresije, razumijevanje procesa unutar staničnog ciklusa i mehanizama kontrole staničnog preživljenja, upoznavanje ustroja međustaničnih interakcija i staničnog signaliziranja, povezivanje poremećaja u genomu i osnovnim staničnim procesima s nastankom raka te usvajanje principa i praktične primjene osnovnih metoda molekularne biologije i genetičkog inženjerstva.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebna je položena Biokemija
Preduvjet za polaganje: potrebna je položena Mikrobiologija s parazitologijom

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Analizirati i usporediti pojedinosti organizacije genoma različitih organizama, opisati načine održavanja i preslagivanja genoma te načine analize cjelokupnih genoma, proteoma i transkriptoma;
  2. Objasniti povezanost mehanizama nastanka i popravka oštećenja DNA sa staničnom smrću i preživljenjem;
  3. Opisati različite razine regulacije genske ekspresije, navesti svrhu i primjere molekularne analize genske ekspresije te načine modulacije genske ekspresije u eksperimentalnim uvjetima;
  4. Objasniti molekularnu strukturu izvanstaničnog matriksa i načine međustaničnih interakcija;
  5. Opisati temeljne principe staničnog signaliziranja, s posebnim naglaskom na prijenos i umnažanje signala i postizanje specifičnosti te navesti primjere integracije signalnih putova;
  6. Povezati utjecaj izvanstaničnih signala s molekularnim mehanizmima kontrole i regulacije stanične diobe i staničnog ciklusa;
  7. Objasniti kako stanični defekti na različitim razinama mijenjaju svojstva normalnih stanica i dovode do stvaranja stanica raka;
  8. Navesti primjere i razlikovati primjene genske analize i genetičkog inženjerstva u znanstvenim istraživanjima, dijagnostici i liječenju bolesti te razvoju lijekova;
  9. Napraviti i interpretirati ishode jednostavnih pokusa koji uključuju uporabu osnovnih metoda molekularne biologije, uključujući metode genske analize i metode rekombinantne DNA.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček Izvanredni profesor Voditelj
prof. dr. sc. Gordan Lauc Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
prof. dr. sc. Jerka Dumić Redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta Docent
izv. prof. dr. sc. Olga Gornik Izvanredni profesor
dr. sc. Toma Keser Poslijedoktorand