Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Fitofarmacija / Phytotherapy

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 8.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Ciljevi kolegija: student će upoznati osnovne principe međudjelovanja biljnog lijeka i ljudskog organizma; razumjet će mehanizme djelovanja, znati terapijske i neželjene učinke i indikacije lijekova iz glavnih fitoterapijskih skupina. Stečena znanja i vještine su primjenjive u radu s pacijentima u ljekarni.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: upisan 8. semestar, odslušana Farmakognozija 2, položena Patofiziologija s patologijom; Preduvjet za polaganje: potrebna je položena Farmakognozija 2
Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Objasniti pretpostavljeni mehanizam terapijskog djelovanja biljnih droga iz glavnih fitoterapijskih skupina;
  2. Procijeniti režim doziranja i trajanje primjene biljnog lijeka/biljne droge s obzirom na dostupne literaturne podatke;
  3. Povezati mehanizam djelovanja pojedinih biljnih droga s neželjenim i štetnim učincima;
  4. Nabrojati indikacije i kontraindikacije za primjenu određene biljne droge;
  5. Prepoznati klinički značajne interakcije biljnih droga;
  6. Razlikovati biljni lijek i dodatke prehrani s obzirom na namjenu i kontrolu kvalitete;
  7. Samostalno pretraživati dostupnu literaturu u potrazi za novim spoznajama o (nus)djelovanjima određenih biljnih droga/lijekova;
  8. Savjetovati pacijenta o ispravnoj uporabi biljnih lijekova.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

 

Course content:

Course Description - Master of Pharmacy

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Marijana Zovko Končić Redoviti profesor Voditelj