Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Izolacija bioaktivnih prirodnih produkata

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 8.
Broj ECTS bodova: 2,5
Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Sanda Vladimir Knežević
Ciljevi predmeta: Upoznavanje suvremenih metoda ekstrakcije i izolacije bioaktivnih prirodnih produkata u laboratorijskim i industrijskim uvjetima. Razumijevanje uloge bioaktivnih prirodnih produkata u otkrivanju, razvoju i proizvodnji lijekova. Upoznavanje suvremenih lijekova prirodnog podrijetla.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebna je odslušana Farmakognozija 1 i upisan 8. semestar.
Preduvjet za polaganje: potrebna je položena Farmakognozija 1

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student/ica će biti u stanju:
  1. Definirati najvažnije suvremene lijekove prirodnog podrijetla;
  2. Definirati osnovna načela izolacije pojedinih skupina bioaktivnih prirodnih tvari;
  3. Opisati i objasniti osnovne metode/postupke ekstrakcije i separacije bioaktivnih prirodnih tvari u laboratorijskim i industrijskim uvjetima;
  4. Odabrati i primijeniti laboratorijske metode ekstrakcije i separacije bioaktivnih tvari iz kompleksnih prirodnih smjesa;
  5. Primijeniti osnovne metode ispitivanja čistoće i karakterizacije izoliranih prirodnih spojeva.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
izv. prof. dr. sc. Biljana Blažeković Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Maja Bival Štefan Docent
dr. sc. Marija Kindl Poslijedoktorand