Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Fizikalna kemija 2

Godina učenja: 2. godina
Semestar: 3.
Broj ECTS bodova: 6
Ciljevi predmeta: Upoznati osnovne spektroskopske i kinetičke metode i tehnike, razumjeti osnovna načela spektroskopije i kemijske kinetike i znati kako ih primjeniti u istraživanju strukture i svojstava molekula i kemijskih procesa. Predmet daje temeljna znanja potrebna za predmet Farmaceutika.
Preduvjeti: Upis predmeta: za upis Fizikalne kemije 2 potrebna je položena Fizika i odslušana Fizikalna kemija 1. Polaganje predmeta: za polaganje Fizikalne kemije 2 potrebna je položena Fizikalna kemija 1 i Matematika sa statističkom analizom.
Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija studenti će moći:
  1. Nabrojati i objasniti osnovne spektroskopske metode i tehnike;
  2. Objasniti kako dolazi do interakcije između elektromagnetskog zračenja i materije;
  3. Opisati principe mjerenja i interpretacije molekulskih spektara u istraživanju strukture i svojstava molekula;
  4. Identificirati metode i tehnike koje se primjenjuju u istraživanju kinetike i mehanizma kemijskih reakcija i drugih procesa u homogenim i heterogenim sustavima;
  5. Opisati jednostavna spektroskopska i kinetička mjerenja te znati primjeniti račun u rješavanju fizikalno-kemijskih problema;
  6. Eksperimentalno odrediti određene fizikalne varijable.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić Izvanredni profesor Voditelj
doc. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala Docent
doc. dr. sc. Ana Karković Marković Docent