Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Fizikalne kemijske metode u biomedicinskim istraživanjima

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 5.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Upoznati primjenu i način međusobne integracije različitih termodinamičkih, spektroskopskih i kinetičkih metoda i tehnika u istraživanju složenijih sustava i procesa metodom koja uključuje stečena znanja, određeni pristup istraživanju i provođenje fizikalno-kemijskih mjerenja na modelnom reakcijskom sustavu.
Preduvjeti: Upis predmeta: potrebna je položena Fizikalna kemija II i upisan 5. semestar.
Polaganje predmeta: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija studenti će moći:
  1. Navesti osnovne spektroskopske, termodinamičke i kinetičke metode i tehnike,
  2. Objasniti kako se različite metode i tehnike fizikalne kemije mogu međusobno integrirati i primjeniti u istraživanju složenijih sustava i procesa;
  3. Postaviti i provesti jednostavna spektroskopska, termodinamička i kinetička mjerenja;
  4. Primjeniti račun u rješavanju fizikalno-kemijskih problema.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić Izvanredni profesor Voditelj
doc. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala Docent
doc. dr. sc. Ana Karković Marković Docent