Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju

Adresa: Domagojeva 2, 10000 Zagreb
Predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Karmela Barišić

Zavod održava nastavu iz 20 kolegija diplomskih studija iz područja opće biokemije, molekularne dijagnostike, kliničke biokemije te laboratorijske medicine i hematologije. Nastavnici sudjeluju u organiziranju i izvođenju poslijediplomske nastave na doktorskom studiju iz Farmaceutsko-biokemijskih znanosti te 2 specijalistička studija. U okviru znanstvenog rada istražuje se oksidacijski stres i uloga upalnih i adhezijskih molekula, različitih gena i njihovih promjena u razvoju kroničnih bolesti kao i dijagnostički i terapijski potencijali nukleinskih kiselina i mehanizama regulacije genske ekspresije. Zavod je smješten u Domagojevoj 2 na II i IV katu gdje se nalaze studentski praktikumi, znanstveni laboratoriji, sobe za nastavnike Praktikum iz hematologije i Laboratorij za uzgoj staničnih kultura.

Djelatnici

Titula Ime i prezime Status E-mail Telefon
prof. dr. sc. Karmela Barišić Redoviti profesor u trajnom zvanju kbarisic@pharma.hr 01 6394 783
prof. dr. sc. József Petrik Redoviti profesor u trajnom zvanju jpetrik@pharma.hr 01 6394 784
prof. dr. sc. Lada Rumora Redoviti profesor u trajnom zvanju lrumora@pharma.hr 01 6394 782
prof. dr. sc. Mirna Sučić Redoviti profesor mirna.sucic@yahoo.com 01 3712 369
prof. dr. sc. Renata Zadro Redoviti profesor u trajnom zvanju rzadro@pharma.hr 01 4612 718
prof. dr. sc. Roberta Petlevski Redoviti profesor rpetlevski@pharma.hr 01 6394 785
prof. dr. sc. Dunja Rogić Redoviti profesor dunjarogic@hotmail.com 01 2367 288
izv. prof. dr. sc. Nada Vrkić Izvanredni profesor nvrkic@gmail.com 01 4612 606
izv. prof. dr. sc. Ksenija Fumić Izvanredni profesor ksenija.fumic@kbc-zagreb.hr 01 2367 244
doc. dr. sc. Marija Grdić Rajković Docent mgrdic@pharma.hr 01 6394 786
doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura Docent asomborac@pharma.hr 01 6394 780
dr. sc. Andrea Hulina Tomašković Poslijedoktorand ahulina@pharma.hr 01 6394 787
Andrea Čeri Asistent aceri@pharma.hr 01 6394 780
Vesna Boričević Viši tehničar vboricevic@pharma.hr 01 6394 788
Mira Ćosić Viši tehničar mcosic@pharma.hr 01 4557 615
Suzana Hrajnik Trninić Viši tehničar shrajnik@pharma.hr 01 6394 788
Ružica Vezmarović Administrativni referent (Zavodi) rvezmarovic@pharma.hr 01 4612 606

Obavezni kolegiji

Naziv
Uvod u studij medicinske biokemije
Citologija i histologija
Biokemija
Opća klinička biokemija
Hematologija 1
Hematologija 2
Klinička biokemija s hematologijom
Klinička biokemija organa i organskih sustava 1
Klinička biokemija organa i organskih sustava 2
Koagulacija
Imunokemija
Molekularna dijagnostika
Neurokemija
Specijalna područja kliničke biokemije
Transfuziologija s imunohematologijom
Integrirani kolegij laboratorijske dijagnostike (prosudba nalaza)

Izborni kolegiji

Naziv
Laboratorijska informatika
Biološke membrane i stanična signalizacija
Molekulske osnove bolesti i terapije
Slobodni radikali i antioksidansi u zdravlju i bolesti
Uzgoj stanica i staničnih linija
Farmakogenetika
Hitna laboratorijska dijagnostika