Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Klinička biokemija organa i organskih sustava 2

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 7.
Broj ECTS bodova: 6
Ciljevi predmeta: Upoznati studente s patogenezom i patofiziološkim mehanizmima u bolestima i poremećajima na jetri, bubregu, srcu i krvožilju, te u gastrointestinalnom traktu, plućima i koštanom sustavu. Naučiti biokemijske pokazatelje u dijagnostici, diferencijalnoj dijagnostici, prognozi i praćenju tijeka liječenja. Istaknuti ulogu laboratorija u praćenju uspješnosti medicinskog postupka dijalize i transplantacije i biokemijski pristup hematološkim bolestima. Povezati laboratorijske testove s patofiziološkom osnovom. Izdvojiti biokemijske promjenje u zdravoj trudnoći koje se odražavaju u promijenjenim nalazima koji nemaju patofiziološku podlogu. Uz pregled dijagnostičkih postupnika student če naučiti i odabir primjerenih analitičkih metoda te njihovu kliničku osjetljivost i specifičnost. Na vježbama će u kliničkom okruženju naučiti način na koji se primjenjuju postupnici.
Preduvjeti: Upis predmeta:  za upis Kliničke biokemije organa i organskih sustava 2 potrebna je odlsušana Kliničke biokemije organa i organskih sustava 1
Polaganje predmeta: za polaganje Kliničke biokemije organa i organskih sustava 2 potrebna je položena Klinička biokemija organa i organskih sustava 1

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati osnovne patofiziološke uzroke poremećaja i bolesti jetre, pluća, srca, bubrega, gastrointestinalnog trakta.
  2. Opisati i nabrojiti vrste uzorka, vrste testova i dijagnostičke algoritme za dijagnostiku i praćenja liječenja bolesti navedenih organa.
  3. Povezati rezultate testova s kliničkim stanjima; znati kritične vrijednosti pretraga.
  4. Izabrati primjerene metode za specifičnu dijagnostiku organskih sustava i vrstu biološkog materijala.
  5. Objasniti principe laboratorijskih metoda i pouzdanost nalaza.
  6. Opisati ulogu medicinskog biokemičara u interpretaciji nalaza i suradnji sa zdravstvenim osobljem u unapređenju kvatlitete predanalitičke faze rada.
  7. Objasniti fiziološke promjene u trudnoći i njezine utjecaje na rezultate biokemijskih i hematoloških pretraga.
  8. Objasniti principe i primjenu laboratorijskog automatiziranog sustava i laboratorijskog informatičkog sustava.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Nada Vrkić Izvanredni profesor Voditelj
prof. dr. sc. József Petrik Redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Roberta Petlevski Redoviti profesor
dr. sc. Ana-Marija Šimundić Docent
dr. sc. Slavica Dodig Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Marija Grdić Rajković Docent
doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura Docent
dr. sc. Andrea Hulina Tomašković Poslijedoktorand