Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Opća klinička biokemija

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 5.
Broj ECTS bodova: 13,5
Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je prikazati analitičke karakteristike kemijskih, biokemijskih i bioloških postupaka te njihovu primjenu u ispitivanju sastava bioloških tekućina i tkiva kojima se otkrivaju i prate promjene tijekom fizioloških i patoloških procesa u organizmu čovjeka. Stečena znanja i vještine osiguravaju podlogu za predmet Klinička biokemija organa i organskih sustava I.
Preduvjeti: Upis predmeta: odslušana Fiziologija s anatomijom čovjeka i Biokemija
Polaganje predmeta: položena Fiziologija s anatomijom čovjeka i Biokemija

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći /biti u stanju:
  1. Izvoditi laboratorijsku metodu za određivanje pojedinog analita u kliničkom uzorku.
  2. Procijeniti kliničku značajnost određenih biokemijskih pokazatelja.
  3. Predvidjeti i izbjeći moguće pogreške koje se mogu pojaviti u predanalitičkoj, analitičkoj i poslijeanalitičkoj fazi laboratorijskog rada.
  4. Opisati biokemijske mehanizme koji utječu na promjenu koncentracije pojedinog analita u organizmu.
  5. Objasniti dobivene rezultate laboratorijskih pretraga i povezati ih s pojedinim patološkim stanjima.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Roberta Petlevski Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. József Petrik Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
prof. dr. sc. Dunja Rogić Redoviti profesor
doc. dr. sc. Marija Grdić Rajković Docent
doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura Docent
dr. sc. Andrea Hulina Tomašković Poslijedoktorand