Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Dijagnostika i terapija virusnih infekcija

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 6.
Broj ECTS bodova: 2
Ciljevi predmeta: Ciljevi predmeta su upoznati teorijske osnove epidemiologije virusnih infekcija i kliničkih sindroma u virologiji, primjenu suvremenih metoda virološke dijagnostike i povezati mehanizam djelovanja antivirotika s biološkim značajkama virusa
Preduvjeti: upisan 6. semestar, položena Mikrobiologija s parazitologijom
Ishodi učenja: Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
- primjena stručnih znanja u postupcima virološke dijagnostike, procjena kliničke značajnosti molekularno-bioloških  pokazatelja, interpretiranje rezultata laboratorijskih analiza s analitičkog i kliničkog aspekta
- pokazivanje analitičkih i kritičkih vještina u razvoju i implementaciji rješenja za praktične probleme laboratorijske dijagnostike
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
1.    Objasniti koncept imunopatogeneze virusnih infekcija 
2.    Nabrojiti i opisati kliničke sindrome u virologiji
3.    Objasniti, razumjeti i primijeniti izravne i neizravne metode virološke dijagnostike
4.    Razumjeti mehanizme djelovanja antivirotika i povezati ih s biološkim značajkama virusa
 

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta Docent
prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić Redoviti profesor