Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Osnove epidemiologije s mikrobiološkom dijagnostikom

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Student će upoznati osnove epidemiološkog lanca prijenosa uzročnika zaraznih bolesti bakterijske, virusne, gljivčne i parazitarne etiologije s naglaskom na mjere sprječavanja istih. Poznavajući širenje epidemija, student će biti upoznat sa načinima izolacije, identifikacije i tipizacije uzročnika i posljednične mjere suzbijanja i prevencija epidemija. Na modelima epidemija iz prošlosti pokazati će se se kako epidemiološka služba otkriva, identificira, suzbija te informira javnost o pojedinim epidemiološkim epizodama. Dijagnostika etiološkog uzročnika biti će tijekom vježbi objašnjena i u praksi izvedena na kliničkim uzorcima (sputum, feces, urin) i uzorcima nežive okoline (brisevi).
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Mikrobiologija s parazitologijom i upisan 7. semestar
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati epidemijski put u prošlosti identificiranih i budućnosti predmjenjevanih infekcija na razini epidemija;
  2. Razlikovati epidemijske cikluse u društvenom kontekstu od npr. bolničkih infekcija;
  3. Definirati glavne karike epidemiološkog lanca;
  4. Povezivati etiološkog uzročnika sa epidemijama;
  5. Znati mjere izolacije i identifikacije etioloških uzročnika zaraznih bolesti;
  6. Poznavati će širi ekološki kontekst uzročnika zaraznih bolesti bakterijske, virusne, gljivične i parazitarne etiologije s ciljem sprječavanja širenja epidemije i osvještinju građana i medicinske struke;
  7. Argumentirati mjere sprječavanja širenja uzročnika zaraznih bolesti.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Ivan Kosalec Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić Redoviti profesor