Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Primijenjena mikrobiologija

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 7.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Student će upoznati primjenu mikroba u farmaciji i biotehnologiji, prehrambenoj i poljoprivrednoj industriji te ekologiji; znat će svojstva antimikrobnih agensa i vakcina; upoznat će postupke proizvodnje antibiotika, vakcina, humanih proteina i enzima pomoću mikroba kao i postupke kontrole, sterilnosti, djelotvornosti i kakvoće takvih proizvoda; znat će kako se provodi mikrobiološka kontrola  u farmaceutskoj industriji (GMP); znat će koji su mikrobi indikatori fekalnog zađenja vode i koji mikrobi i njihovi produkti predstavljaju biološku, odnosno kemijsku opasnost u hrani.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebna je odslušana Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvompoložena Mikrobiologiija s parazitologijom i upisan 7. semestar.
Preduvjet za polaganje: nema.
Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Nabrojiti mikrobe koji se primjenjuju u proizvodnji antibiotika, vakcina, humanih proteina i enzima;
  2. Opisati postupke proizvodnje farmaceutskih proizvoda koji se dobivaju pomoću mikroba;
  3. Povezati pojedine etape proizvodnje farmaceutskih proizvoda s postupcima kontrole kakvoće i sigurnosti takvih proizvoda;
  4. Opisati svojstva antimikrobnih agensa i vakcina;
  5. Objasniti mehanizme rezistencije na antimikrobne agense;
  6. Odrediti mikrobiološke kontrolne točke u farmaceutskoj industriji;
  7. Analizirati ispravnost sterilizacijskog postupka;
  8. Analizirati djelotvornost i sadržaj antibiotika u farmaceutskom proizvodu mikrobiološkim metodama;
  9. Identificirati indikatore fekalnog zagađenja vode i mikrobe i njihove produkte koji predstavljaju biološku, odnosno kemijsku opasnost u hrani.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. Ivan Kosalec Redoviti profesor