Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NOVA BIOANALITIČKA RJEŠENJA ZA PERSONALIZACIJU TERAPIJE RAKA DOJKE

 

 

 

Naziv projekta: Nova bioanalitička rješenja za personalizaciju terapije raka dojke

Akronim: OncoBioAnalytics

Broj projekta: UIP-2019-04-8461

Trajanje projekta: 01.03.2020. - 28.02.2025.

Voditelj: doc. dr. sc. Miranda Sertić

 

Suradnici na projektu:

dr. sc. Slaven Crnković, Medical University of Graz

dr. sc. Hrvoje Rimac, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

dr. sc. Tajana Silovski, Klinički bolnički centar Zagreb

doktorandica Lu Turković, mag. pharm.

 

Sažetak

Rak dojke je najčešći zloćudni tumor u žena, od kojeg će oboljeti svaka osma žena. Gotovo 80% slučajeva raka dojke pozitivno je na hormonske receptore (HR+) i liječi se endokrinom terapijom. Nedavno je uvedena kombinacija endokrine (inhibitori aromataze anastrozol ili letrozol; antiestrogen fulvestrant) i ciljane terapije (inhibitori CDK4/6 palbociclib i ribociclib) za liječenje metastatskog raka dojke podtipa HR+, HER2- (receptor humanog epidermalnog faktora rasta 2).Kako bi se postigli bolji ishodi terapije i smanjile neželjene nuspojave, potreban je personalizirani pristup liječenju u svakodnevnoj kliničkoj praksi, čemu mogu značajno pridonijeti pouzdane i točne analitičke metode za terapijsko praćenje (TDM) onkoloških lijekova.Cilj ovog istraživanja je predložiti nove, osjetljive i selektivne bioanalitičke metode koji će poslužiti kao platforma za personalizirani pristup liječenju raka dojke. Naglasak će biti na novoodobrenim lijekovima, palbociklibu i ribociklibu, koji se primjenjuju zajedno s inhibitorima aromataze ili s fulvestrantom. Također će se provesti farmakokinetička i metabolička ispitivanja.Predložene nove analitičke metode koristit će se za praćenje koncentracije odabranih lijekova u plazmi. Bit će razvijene sofisticirane metode tekućinske kromatografije povezane s masenom spektrometrijom (HPLC-MS). Kao alternativa skupoj i složenoj HPLC-MS tehnici bit će razvijena robustna i potpuno automatizirana tehnika kapilarne elektroforeze (CE). CE ima veliki potencijal za primjenu u kliničkoj praksi zbog jednostavnosti i automatiziranosti, nakon uspostave validiranih protokola. Rezultati istraživanja će omogućiti optimalno terapijsko doziranje i povećati učinkovitost terapije, izbjegavajući toksičnost, nuspojave ovisne o koncentraciji ili izostanak željenog terapijskog učinka. Stoga će ovaj projekt doprinijeti implementaciji TDM-a za ciljanu terapiju raka dojke u sklopu standardne zdravstvene zaštite.

 

Projektne aktivnosti – događanja, znanstveni skupovi, publikacije, studentski radovi

 

Posterska priopćenja

Miranda Sertić, Tajana Silovski, Slaven Crnković, Biljana Nigović

FINDING NEW ANALYTICAL SOLUTIONS FOR PERSONALIZED BREAST CANCER TREATMENT

FIP Virtual 2020, International Pharmaceutical Federation, 4.-25.09.2020.

 

Studentski radovi

Dunja Bobić, Analiza palbocikliba metodom kapilarne elektroforeze, 2020 (diplomski rad, mentor doc. dr. sc. Miranda Sertić)

 

Predavanja

Miranda Sertić, Uspješna znanstvenica i majka – oksimoron ili stvar ravnoteže?, Online konferencija Žene u znanosti i farmaceutskom biznisu, Women in Adria, 11.02.2021.