Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Štetni učinci pojedinačnih i kombiniranih mikotoksina Aspergillus vrsta

 

Hrvatska zaklada za znanost – istraživački projekt

Naziv projekta: Štetni učinci pojedinačnih i kombiniranih mikotoksina Aspergillus vrsta

Akronim: MycotoxA

Broj projekta: IP-09-2014-5982

Trajanje projekta: 2016-2020. godine

Voditelj: dr. sc. Maja Šegvić Klarić, prof.

 

Suradne ustanove:

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Fidelta d.o.o., Zagreb

Fakultet prirodnih znanosti i informatike (Zavod za mikrobiologiju), Sveučilište u Szegedu, Mađarska

 

Suradnici na projektu:

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

dr. sc. Biljana Nigović, prof.

dr. sc. Lada Rumora, prof.

dr. sc. Sanja Dabelić, izv. prof.

dr. sc. Ana Mornar Turk, izv. prof.

dr. sc. Miranda Sertić, doc.

dr. sc. Daniela Jakšić

dr. sc. Andrea Hulina

Domagoj Kifer, mag. pharm.

 

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

dr. sc. Maja Peraica, znanstv. savj.

dr. sc. Davorka Breljak, znanstv. savj.

dr. sc. Nevenka Kopjar, znanstv. savj.

dr. sc. Davor Želježić, naslovni prof.

dr. sc. Dubravka Rašić, znanstv. sur.

dr. sc. Dean Karaica

 

Fidelta d.o.o., Zagreb

dr. sc. Dubravko Jelić, nasl. doc.

 

Fakultet prirodnih znanosti i informatik (Zavod za mikrobiologiju), Sveučilište u Szegedu, Mađarska

dr. sc. Sándor Kocsubé

 

Sažetak

 

Prema EU dokumentu o klimatskim promjenama u južnoj i jugoistočnoj Europi očekuje se povećanje temperature za 4-5° C, te sušna razdoblja u kombinaciji s velikom količinom oborina i poplave. Takve klimatske promjene mogu se odraziti na obrazac pojavnosti plijesni-producenata mikotoksina. Aspergillus vrste i njihovi mikotoksini mogli bi postati češći kontaminanti hrane u našem podneblju nego li je to bilo do sada, što može značajno povećati rizik za zdravlje bilo da se radi o unosu toksina ingestijom ili inhalacijom. S mikotoksikološkog stajališta, Aspergillus vrste iz sekcija Flavi, Circumdati, Nigri, Versicolores i Terrei zaslužuju posebnu pozornost zbog proizvodnje aflatoksina B1, okratoksina A, fumonizina, sterigmatocistina i citrinina. Mehanizam toksičnosti tih mikotoksina još uvijek nije razjašnjen. Jedan od mogućih mehanizama koji igra značajnu ulogu u imunotoksičnosti, genotoksičnosti i kancerogenosti mikotoksina je oksidacijski stres. To bi se moglo spriječiti korištenjem nekih prirodnih antioksidanata kao što je resveratrol. Stoga su ciljevi ovog projekta: 1) istražiti pojavnost genotipova Aspergillus vrsta u hrani i zraku zatvorenih plijesnima opterećenih prostora, primjenom sekvenciranja ITS /CaM regije DNA; 2) ispitati toksinogenosti Aspergillus vrsta in vitro i ex vivo pomoću tekućinske kromatografije visoke učinkovitosti u kombinaciji s masenom spektrometrijom; 3) razjasniti ulogu oksidacijskog stresa u mehanizmu toksičnosti mikotoksina in vitro/in vivo određivanjem lipidne peroksidacije, staničnih antioksidanta i ekspresije proteina toplinskog šoka; 4) ispitati toksične interakcije mikotoksina (aditivnost, sinergizam, antagonizam) u dvojnim i trojnim kombinacijama koncentracija koje odgovaraju EU limitu koristeći stanične linije i statističke modele, te 5) ispitati antioksidativni potencijal resveratrola. Rezultati će pružiti temelj za preporuke i / ili reviziju postojećih regulatornih smjernica kako bi se smanjio rizik za ljudsko zdravlje.

 

Događanja, znanstveni skupovi, publikacije

2016. godina 

1. U OŠ „Antun i Stjepan Radić“ u Gunji, 17. travnja 2016. održano je predavanje na temu „Plijesni osumnjičene u slučaju sindroma bolesne zgrade

2. Na 6. Hrvatskom mikrobiološkom kongresu prezentiran je rad pod naslovom Airborne, dustborne and foodborne fungi in flooded and unflooded area in Croatia (poveznica za otvaranje u CROSBI je https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822469 )

2017 godina

Znanstveni skupovi

1. Daniela Jakšić Despot, Domagoj Kifer, Maja Šegvić Klarić. Seasonal variations of airborne, dustborne and foodborne fungi in flooded and unflooded area in Croatia // Abstracts of the 6th Hungarian Mycological Conference, Szeged, Mađarska, 03-05.07.2017/ Dima Bálint, László Lőkös, Viktor Papp (ur.). Budapest : Hungarian Mycological Society, 2017. 98-100. (CROSBI poveznica https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=886455))

2. Peraica, Maja; Rašić, Dubravka; Jakšić Despot, Daniela; Šegvić Klarić, Maja. Oxidative stress in animals treated with ochratoxin A and citrinin and its reversal by resveratrol // 53rd Congress of the European Societies of Toxicology, Bratislava, Slovačka, 09-13.09.2017.Toxicology Letters / Mumtaz Iscan, Helena Kandarova (ur.). 2017. S198-S198 (CROSBI poveznica https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=892628).

3. Jakšić Despot, Daniela; Sertić, Miranda; Mornar Turk, Ana; Kifer, Domagoj; Nigović, Biljana; Šegvić Klarić, Maja. Frequency of sterigmatocystin (STC) and 5- methoxysterigmatocystin (5-MET-STC)-producing airborne Aspergilli from flooded and unflooded houses in Croatia // 53rd Congress of the European Societies of Toxicology, Bratislava, Slovačka, 09-13.09.2017./Toxicology Letters / Mumtaz Iscan, Helena Kandarova (ur.). 2017. S210-S210 (CROSBI poveznica https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=892411

4. Sertić, Miranda; Jakšić Despot, Daniela; Mornar, Ana; Kifer, Domagoj; Nigović, Biljana; Šegvić Klarić, Maja. Frequency of sterigmatocystin (stc)-producing dustborne Aspergilli from flooded and unflooded houses in Croatia – employment of HPLC/DAD/MS method in STC exposure assessment. // 77th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Seul, Južna Koreja, 10.-14. 09. 2017./ FIP (ur.).The Hagues, Netherlands, 2017. (CROSBI poveznica https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=895623)

Rad je izabran za intervju s prezentirajućom autoricom Mirandom Sertić, intervju je dostupan ovdje https://youtu.be/k4q9mn9MWb4

 

Diplomski radovi

1. Popčević, Monika. Optimizacija HPLC-DAD-MS metode za analizu sterigmatocistina i 5-metoksisterigmatocistina / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb : Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 13.07. 2017, 31 str. Voditelj: Sertić, Miranda (CROSBI poveznica https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=886702)

2. Markoljević, Ivana. Određivanje mikološke populacije u prostorima i kućanstvima poplavljenih područja Gunje / završni rad - diplomski/integralni studij. Osijek : Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 27.09. 2017, 48 str. Voditelj: Lenart, Lidija ; Šegvić Klarić, Maja (CROSBI poveznica https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=895037)

Popularnoznanstvena predavanja

1. Šegvić Klarić, Maja; Jakšić Despot, Daniela. Nakon poplave kuće su bolesne - što plijesni imaju s tim? // Festival znanosti, Zagreb, Hrvatska, 24-29.04.2017. (CROSBI poveznica https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=872126)

2. Rašić, Dubravka. Plijesni – sićušne ali moćne. // Županijsko stručno vijeće učitelja biologije Grada Zagreba (OŠ Josipa Jurja Strossmayera), Zagreb, Hrvatska, 04.10.2017.(CROSBI poveznica http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=922350)

3. Jakšić Despot, Daniela. Gljive poslije kiše u našim domovima. // Dani otvorenih vrata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, 25.11.2017.

4. Rašić, Dubravka. Mikotoksini naši svagdašnji. Popularnoznanstvena predavanja iz toksikologije za učenike srednjih škola, Knjižnica Vrapče, Ul. Majke Terezije 2, Zagreb, Hrvatska, 18.01.2018.

 

2018./2019. godina

Objavljeni radovi

1. Rašić Dubravka, Micek Vedran, Šegvić Klarić Maja, Peraica Maja. Oxidative stress as a mechanism of combined OTA and CTN toxicity in rat plasma, liver and kidney. // Human & Experimental Toxicology, 2018. https://doi.org/10.1177/0960327118819049

2. Rašić Dubravka, Želježić Davor, Kopjar Nevenka, Kifer Domagoj, Šegvić Klarić Maja, Peraica, Maja. DNA damage in rat kidneys and liver upon subchronic exposure to single and combined ochratoxin A and citrinin. // World Mycotoxin Journal, 2019. (prihvaćen za objavljivanje).

 

Kongresno priopćenje u CC časopisu

1. Jakšić Daniela, Sertić Miranda, Mornar Turk Ana, Kifer Domagoj, Kopjar Nevenka, Nigović Biljana, Šegvić Klarić Maja. Post-flood risks of inhalation exposure to Aspergillus section Flavi // European Respiratory Journal, ERJ September 2018, 52 (Supplement 62). (https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957022)

2. Jakšić Daniela, Sertić Miranda, Mornar Turk Ana, Kifer Domagoj, Nigović Biljana, Šegvić Klarić Maja. Post-flood patterns of indoor samples of fumonisin B2 producing black Aspergilli // Medical Mycology ABSTRACTS ISHAM 2018 - SUPPLEMENT. Oxford University Press, 2018. 143-143. (https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=947118)

3. Rašić Dubravka, Želježić Davor, Micek Vedran, Kifer Domagoj, Jakšić Daniela, Peraica Maja, Kopjar, Nevenka, Šegvić Klarić Maja. Sterigmatocystin induces oxidative stress in male Wistar rats // Toxicology Letters / Dekant, Wolfgang (ur.). Brussels : Elsevier, 2018. S199-S200. (https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957129)

 

Pozvana predavanja na znanstvenom skupu

1. Peraica Maja. Toxic effects of co-exposure to mycotoxins // Book of abstract of 10th Congress of Toxicology in Developing Countries (CTDC10) and 12th Congress of the Serbian Society of Toxicology / Matović, Vesna (ur.). Beograd : Serbian Society of Toxicology, 2018. 22-23. Beograd, Srbija, 18.-21.4.2018. (https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=936311)

2. Šegvić Klarić Maja, Jakšić Daniela, Kocsubé Sandor, Kifer Domagoj, Sulyok Michael, Jelić Dubravko, Šarkanj Bojan. Post-flood indoor occurrence of toxigenic Aspergilli from the Versicolores clade: is it dangerous? // First Balkan Conference on Medical Mycology and Mycotoxicology (Balkan Fungus 2018), Temišvar, Rumunjska, 13-15.09.2018. (https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=966716)

 

Ostala sudjelovanja na znanstvenim skupovima

1. Kovačević Ivana, Jakšić Daniela, Šegvić Klarić Maja. Bioraznolikost aspergila sekcija Circumdati, Flavi, Nigri i Versicolores u prašini nakon poplave // 7. Simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije- FARMEBS / Bojić, M. ; Turčić, P. (ur.). Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 2018. 20-20 (predavanje) (https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948705)

2. Rašić Dubravka, Micek Vedran, Šegvić Klarić Maja, Peraica Maja. Wistar rats as an experimental model for sterygmatocystin toxicity testing // Pokusne životinje u znanstvenim istraživanjima 2018, 3. znanstveno-stručni simpozij Hrvatskoga društva za znanost o laboratorijskim životinjama, 2. zajednički skup CroLASA-e i SLAS-a s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 2018. 45-45. (https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=979320)

 

Javna predavanja

1. Šegvić Klarić Maja. Opasnosti povezane s toksinogenim aspergilima (Versicolores) u kućama nakon poplave // Godišnja Skupština Hrvatskog toksikološkog društva. Zagreb, Hrvatska, 15.10.2018.

2. Šegvić Klarić, Maja. HRZZ istraživački projekt “Štetni učinci pojedinačnih i kombiniranih mikotoksina Aspergillus vrsta" // Infodan doktorskog studija “Farmaceutsko-biokemijske znanosti” 2018. Zagreb, Hrvatska, 18.09.2018.

3. Rašić Dubravka. Mikotoksini naši svagdašnji. Večer znanosti, Galerija Muzeja dr. Zatko Tudjina, Pregrada; Hrvatska, 18.05.2018.

 

Diplomski radovi

1. Geček, Jelena. Identifikacija aspergila iz sekcija Circumdati, Flavi i Nigri u prašini nakon poplave / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb : Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 07.09. 2018, 32 str. Voditelj: Jakšić Daniela.

2. Huskić, Marta. Strukturna karakterizacija fumonizina masenom spektrometrijom / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb : Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 04.04. 2018, 27 str. Voditelj: Sertić Miranda.

3. Komac Ivana. Bioraznolikost plijesni u žitaricama nakon poplave / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb : Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 07.09. 2018, 33 str. Voditelj: Šegvić Klarić Maja.

4. Kovačević Ivana. Bioraznolikost plijesni u prašini nakon poplave / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb, Hrvatska : Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 11.07. 2018, 29 str. Voditelj: Šegvić Klarić Maja.

5. Marušić, Andrija. Strukturna karakterizacija ohratoksina A HPLC-ESI-MS/MS metodom / završni rad - diplomski/integralni studij. Zagreb, Hrvatska : Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 12.07. 2018, 32 str. Voditelj: Sertić Miranda.

 

Rektorova nagrada

1. Kovačević  Ivana. Bioraznolikost aspergila sekcija Circumdati, Flavi, Nigri i Versicolores u prašini nakon poplave, 2018. Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2018. Voditelj: Jakšić Daniela.