Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

13.7.2018.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

           

 

N A T J E Č A J

 

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku botaniku

 

  1. za izbor jednog poslijedoktoranda na znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ IP-09-2014-1501: „Dizajniranje, sinteza i evaluacija derivata primakina, vorinostata i sorafeniba kao potencijalnih citostatika“, voditeljice prof. dr. sc. Branke Zorc na Zavodu za farmaceutsku kemiju, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta do 30.11.2019