Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Državne stipendije u STEM područjima znanosti

6.11.2017.

Obavještavaju se studenti da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputiti e-mailove svim onim studentima koje je identificiralo kao redovite studente na studijskim programima u STEM područjima znanosti.

 

Mole se studenti da provjere  ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature na sljedećoj

poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.

 

VAŽNO: Ministarstvo je ustanovilo da postoji određeni broj studenata koji nemaju upisan e-mail u AAI sustavu. Ti studenti neće dobiti e-mail za provjeru podataka ali podatke mogu provjeriti na istoj poveznici naknadno nakon otvaranja AAI@Edu.Hr na matičnoj ustanovi.

 

U navedenu aplikaciju studenti se prijavljuju putem svog AAI@Edu.Hr elektroničkog identiteta pri čemu će im se dodijeliti jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će moći utvrditi svoje mjesto na rang-listi. Ukoliko student primijeti da njegovi podaci u aplikaciji nisu ispravni vezano uz broj ECTS-a i prosjek ocjena, uputa je da se obrati visokom učilištu u svrhu ispravka podataka. Ukoliko podaci o rezultatima državne mature nisu ispravni, student se treba obratiti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (na e-mail adresu koja je upisana u aplikaciji). Za sve ostale informacije možete se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na stem-stipendije@mzo.hr.

 

Podatke je moguće ispraviti zaključno s danom 10. studenim 2017.

godine do 12:00 h. Ukoliko do navedenog vremena nisu ispravljeni podaci uzet će se podaci koji su navedeni u aplikaciji te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

 

Podsjećamo kako se dodjela stipendija provodi temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (NN61/17<https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_61_1414.html>,

i NN

95/17<https://narodne-ovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_95_2196.html>),

odnosno temeljem podataka koje su Ministarstvu dostavila visoka učilišta koja izvode studijske programe u STEM područjima znanosti i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.