Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest

15.2.2022.

Poštovane studentice, poštovani studenti,

Pozivate se na upis novouspostavljenog izbornog predmeta naziva Antimikrobna rezistencija na 4. godini (ljetni semestar oba studija) sa satnicom 15h predavanja i 10h seminara. Nastavu će izvoditi interdisciplinarni tim suradnika: klinički mikrobiolozi, klinički farmaceuti i znanstvenici. Izborni predmet nosi 2 ECTC boda te pojašnjava sve teme unutar pojma Jednog zdravlja i antimikrobne rezistencije. Osiguran je i sveučilišni udžbenik na hrvatskom jeziku.  Voditelj predmeta je prof. dr. sc. Ivan Kosalec, mag. pharm.