Preskočite na glavni sadržaj

Doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti

Doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti
Doktorski se studij organizira u dvije znanstvene grane: „Farmacija“ i „Medicinska-biokemija“. Cilj je programa pružiti doktorandima znanja i vještine, poticati kritički način razmišljanja te stvoriti preduvjete za uspješan i odgovoran znanstveni rad u skladu s najvišim znanstvenim, stručnim i etičkim standardima u području biomedicine i zdravstva.

Doktorski program kvalitetno pokriva potrebe specifičnih istraživačkih djelatnosti u sustavu znanosti, obrazovanja i gospodarstva. Kvalificira doktoranda za kreativno i neovisno istraživanje, kritičku procjenu rezultata istraživanja i razvoj novih istraživačkih metoda. Nadalje, omogućuje transfer novih znanja i istraživačkih metoda u praksu uključujući farmaceutsku industriju (otkrivanje i razvoj novih lijekova, proizvodnja (inovativnih) lijekova i farmaceutska kontrola kakvoće), bolničko i javno ljekarništvo, regulatorna tijela i institucije, medicinsko-biokemijske laboratorije te laboratorije kliničkih bolnica i centara (iznalaženje novih dijagnostičkih i prognostičkih pokazatelja bolesti i novih pristupa u individualiziranju dijagnostike i terapije), državne institucije koje vode brigu o zdravlju, javno-zdravstvene institute, istraživačke institute, obrazovne institucije te druge segmente našeg društva.

doktorskistudij@pharma.hr
 
prof. dr. sc. Zrinka Rajić

Prodekanica za znanost i istraživanje, Predsjednica Vijeća doktorskog studija

Diploma Diploma dr. sc. biomed.
Trajanje studija Trajanje 6 semestara, 3 godina, 180 ECTS
Upisi Upisi 12. veljače 2024.

Studiji

Pretraživanje

Vrh