Preskočite na glavni sadržaj

Pritužbe studenata

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete izradilo je Smjernice za postupanje u slučaju pojave bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih uz izvođenje nastave ili rad nastavnika na nekom kolegiju. Pritužbe je moguće podnijeti anonimno i u potpisanom obliku.
 

Anonimne pritužbe

Anonimne pritužbe mogu se podnijeti putem Anonimnog sandučića koji je postavljen na vidljivom mjestu u prizemlju uz ostale sandučiće na lokaciji Fakulteta u Domagojevoj 2. Anonimni sandučić se prazni tijekom akademske godine svaku drugu srijedu u mjesecu, u prisutnosti člana Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, predstavnika Studentskog zbora i člana uprave FBF-a prilikom čega se napravi zapisnik o nađenim primjedbama/pitanjima. Sva značajna pitanja proslijeđuju se onima na koje se odnose,Primjerice, ako se pitanja odnose na dekana ili upravu, oni odgovaraju na postavljena pitanja. U drugim slučajevima, pitanja se proslijeđuju nastavnicima/nenastavnom osoblju. Uprava fakulteta/Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete vodi računa o tome da primjedbe/pritužbe dobiju odgovore kroz mjesec dana. Važna pitanja i odgovori su dostupni Studentskom zboru te studenti preko svojih predstavnika mogu doći do njih.
 

Potpisane pritužbe

Student se treba putem službene adrese e-pošte obratiti predmetnom nastavniku i jasno mu iznijeti problem. Predmetni nastavnik dužan je odgovoriti na upit studenta u roku od 5 radnih dana. Ako nastavnik ne odgovori na upit studenta ili se problem na taj način ne može riješiti, student se putem službene adrese e-pošte obraća predstojniku Zavoda u kojem je zaposlen predmetni nastavnik. Predstojnik Zavoda dužan je odgovoriti na upit studenta u roku od 5 radnih dana. Ako predstojnik Zavoda ne odgovori na upit studenta ili se problem na taj način ne može riješiti, potrebno je formulirati pismeni prigovor te ga urudžbirati u studentskoj poslovnici. Studentska poslovnica će prigovor studenta proslijediti Prodekanici za studente i studijske programe koja će o pritužbi studenta obavijestiti Povjerenstvo za studente i studijske programe te će dogovoriti sastanak sa studentom i navedenim nastavnikom uz vođenje bilješki sa sastanka. Ako Prodekanica za studente i studijske programe ne može riješiti problem obavještava Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete koje ponovno dogovara sastanak sa studentom i navedenim nastavnikom uz vođenje bilješki sa sastanka. U slučaju nemogućnosti rješavanja pritužbe obavještava se Dekan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 

 
 

Pretraživanje

Vrh