Preskočite na glavni sadržaj

Zavod za farmaceutsku botaniku

Zavod za farmaceutsku botaniku smješten na lokaciji Schrottova 39 osnovan je 1945. godine na inicijativu prof. dr. sc. Frana Kušana prilikom uspostavljanja Farmaceutskog fakulteta.
 
Tijekom cjelovite obnove zgrade Fakulteta na lokaciji Schrottova 39, uredi i znanstveno-istraživački laboratoriji Zavoda smješteni su na adresi Ulica kneza Domagoja 2. Laboratorijske vježbe u okviru kolegija Zavoda izvode se u studentskim laboratorijima na adresi Ulica kneza Domagoja 2.
 
 
Znanstveno-istraživačka djelatnost Zavoda se tijekom zadnjeg desetljeća mijenja u skladu sa svjetskim trendovima. Tako se osim klasičnih florističkih, fitocenoloških i uopće geobotaničkih istraživanja, uvode biokemijska, molekularno-genetička i kemotaksonomska istraživanja samoniklih vrsta hrvatske flore te toksikološka istraživanja otrova prirodnog porijekla. Farmakobotaničkim i kemotaksonomskim istraživanjima utvrđena su morfološko-anatomska svojstva, kemijski sastav te biološki učinci do sada potpuno neistraženih te djelomično istraženih vrsta hrvatske flore, s osobitim naglaskom na endemične i dvojbene svojte. Navedenim istraživanjima dokazana je veza između kemijskog sastava i bioloških učinaka pojedinih vrsta što pridonosi i u rješavanju njihovog još uvijek dvojbenog taksonomskog statusa. Osim toga, modificirani su analitički postupci za pouzdanu i brzu identifikaciju, te izolaciju aktivnih sastavnica. Istraživanjima genetičke strukture razjašnjeni su filogenetski odnosi dvojbenih morfološki varijabilnih svojti hrvatske flore.
Zaposlenici Zavoda surađuju s brojnim znanstvenicima iz različitih međunarodnih i domaćih institucija (Institute of Pharmaceutical Sciences, Department of Pharmacognosy, University of Graz, Austria, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Prirodoslovno-matematički fakultet, Stomatološki fakultet, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Institut „Ruđer Bošković“, Pliva d. o. o.).

Kolegiji

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studiji
 
Obavezni kolegij
  • Stanična biologija s genetikom
  • Farmaceutska botanika
Izborni kolegiji
  • Eksperimentalna ekotoksikologija
Zaposlenici

O nama

Pretraživanje

Vrh