Preskočite na glavni sadržaj

Prijelaz sa drugog visokog učilišta


Prijelaz s drugih sveučilišnih studija provodi se sukladno Pravilniku o studiranju na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.
Moguć je prijelaz:
 • s farmaceutskih ili njima sličnih studija ako postoji podudarnost studijskih programa za stjecanje akademskog naziva magistar farmacije na 2. godinu integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Farmacija u ak. god. 2024./2025.,
 • s medicinsko-biokemijskih ili njima sličnih studija ako postoji podudarnost studijskih programa za stjecanje akademskog naziva magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine na 2. godinu integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicinska biokemija u ak. god. 2024./2025.
Moguć je prijelaz unutar Fakulteta, Sveučilišta ili s nekog drugog sveučilišta.
Ukupan broj prijelaznika za akademsku godinu 2024./2025.:
 • studij Farmacija: 20 
 • studij Medicinska biokemija: 2
 
Opći uvjeti prijelaza osim podudarnosti studijskih programa su:
 • pristupnik ima položene ispite i zadovoljene druge uvjete za redoviti upis u višu godinu studija na matičnom fakultetu,
 • nije ponavljao nijednu godinu studija,
 • zna hrvatski jezik
Ako više pristupnika ispunjava opće uvjete prijelaza, prednost imaju pristupnici koji su postigli bolju ukupnu ocjenu uspjeha na studiju s kojeg prelaze.

Postupak prijelaza
Upis prijelaznika provodi se u ljetnom upisnom roku.  U slučaju nepopunjenja kvote bit će omogućen upis u jesenskom upisnom roku.
Pristupnici predaju molbu za prijelaz s drugog sveučilišnog studija.
Molbu za prijelaz potrebno je dostaviti poštom na adresu Fakulteta: Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb do 23. srpnja 2024.
Uz obrazloženu molbu pristupnik je dužan priložiti: 
 • studentsku ispravu,
 • potvrdu o položenim ispitima i ukupnu ocjenu dotadašnjeg studija (prosječna ocjena i težinski prosjek)
 • potvrdu fakulteta s kojeg prelazi da je stekao pravo upisa na višu studijsku godinu,
 • nastavni plan i program studija s kojeg prijelaznik prelazi,
 • domovnicu, a za strane državljane presliku putovnice i rješenja o privremenom boravku
 • kontakt (broj telefona i adresu e-pošte)
 • preslik osobne iskaznice
Student koji prelazi s fakulteta iz inozemstva, uz originalne isprave, mora dostaviti i ovjeren prijevod tih isprava, a također i ovjereni prijevod nastavnog plana i programa studija (curriculum studiorum) kao i rješenje o priznavanju razdoblja studija nadležne agencije.
Nepotpune molbe neće biti razmatrane.
Pristupnici se trebaju javiti u Studentsku poslovnicu Fakulteta dana 9. rujna 2024. godine (ponedjeljak) u 10 sati. Tom prilikom će biti obaviješteni o rješenju molbe za upis putem prijelaza.
Ispisnicu s visokog učilišta na kojemu je do tada studirao student treba zatražiti tek nakon primitka pozitivnog rješenja molbe za prijelaz.

Upis na studij
Upisi prijelaznika studija obavljat će se online prema postupku koji je detaljno opisan u nastavku.
 
Podatke i dokumente potrebno je predati putem Upisnog obrasca najkasnije do datuma koji će biti naknadno objavljen.
 
U Upisni obrazac potrebno je unijeti svoje osobne podatke:
ime i prezime, OIB, upisni broj, poštansku adresu, adresu elektroničke pošte i kontakt broj mobitela ili telefona.
Dodatno je potrebno priložiti:
 • osobnu iskaznicu ili putovnicu
 • fotografiju (dimenzija širina 300 piksela i visina 300 piksela za Studentsku iskaznicu u slikovnom formatu .png, .jpeg . ili jpg)
 • potvrdu o psihofizičkoj sposobnosti
 • potvrdu fakulteta o trajanju prethodnog studija (ispisnicu).
 • potvrdu o plaćanju školarine (u godini prijelaza student plaća maksimalnu participaciju u troškovima studija koja iznosi 1.274,14 EUR, a u sljedećim godinama studija studira pod jednakim uvjetima kao i ostali studenti.
 • potvrdu o plaćanju o uplati troška obrade dokumenata pri prijelazu s drugog visokog učilišta na Farmaceutsko-biokemijski fakultet.
 
Nakon što online predate Upisni obrazac, putem e-pošte ćete dobit potvrdu da su Vaši podatci i dokumenti zaprimljeni.
 
Administrativne službe Fakulteta obavit će potrebne provjere i izvršiti upis.
O provedenom upisu obavijestit ćemo Vas putem e-pošte.
 
Ako se utvrde nedostatci s predanim podatcima i dokumentima, kontaktirat ćemo Vas putem e-pošte ili telefonski.
 
Sve daljne upute vezane za početak ak. god. 2024./2025. bit će objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta.
 
 
Detaljne upute o dokumentima koji se prilažu:
 
Osobna iskaznica ili putovnica
Ako se koristi osobna iskaznica, mora biti čitljivo skenirana s obje strane, i poslana u  JPG ili PNG formatu. Ako se umjesto osobne iskaznice koristi putovnica, skeniraju se stranice na kojima se nalaze fotografija i osobni podaci, u JPG ili PNG formatu.
Naziv datoteke: ImePrezime-osobna ili  ImePrezime-putovnica.
 
Fotografija 
Potrebno je predate fotografiju za e-dokumente, dimenzija širina 300 piksela i visina 300 piksela za u slikovnom formatu png., jpeg. ili jpg.
Naziv datoteke:  ImePrezime-fotografija.
  
Potvrda o psihofizičkoj sposobnosti za studij farmacije/medicinske biokemije, izdana od školskog liječnika:
 1. studenti koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj predaju potvrdu školskog liječnika
 2. studenti koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske prilažu potvrdu Službe za školsku i adolescentnu medicinu, Odjel za zaštitu zdravlja studenata, Laginjina 16, Zagreb (najaviti se na tel. 01/4843-818, neparne datume ujutro, parne popodne)
Naziv datoteke: ImePrezime-potvrda o psihofizičkoj sposobnosti.
 
 
Potvrda o uplati školarine/troška obrade dokumenata pri prijelazu s drugog visokog učilišta na FBF
 
Uplata na žiro račun:
 
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb
OIB: 14509285435
 
IBAN: HR1923600001101344042
POZIV NA BROJ: OIB studenta
Model: 00
Opis plaćanja: Troškovi upisnine - ime i prezime
 
Uplatu je potrebno obaviti tako da bude evidentirana na računu Fakulteta najkasnije do datuma koji će biti naknadno objavljen.
 
Potvrda o uplati (skenirana uplatnica, potvrda o izvršenom nalogu preko e-bankarstva) šalje se u PDF, JPG ili PNG formatu.
Naziv datoteke: ImePrezime-uplata upisnine.
 
Trošak obrade dokumenata pri prijelazu s drugog visokog učilišta na FBF prema Odluci o nakanadama FBF-a.
 
Potrebno je priložiti potvrdu fakulteta o trajanju prethodnog studija (ispisnicu).
Naziv datoteke: ImePrezime-ispisnica.
Priznavanje ispita
Studenti mogu prilikom upisa u drugu godinu predati zamolbu za priznavanje kolegija položenih na drugom fakultetu koji se odnose na drugu godinu studija.
Kolegiji se priznaju na temelju stručnog mišljenja voditelja kolegija.
 
 

Studiji

Pretraživanje

Vrh