Preskočite na glavni sadržaj

Ishodi učenja studija

Ishodi učenja studija

Ishodi učenja studijskog programa

Programom studija sveučilišni magistar farmacije osposobljava se da s kemijskog, biokemijskog, molekularno-biološkog i medicinskog stajališta istražuje, razvija i primjenjuje lijekove. Program studija je multidisciplinaran. Iz temeljnih, biomedicinskih i specifičnih stručnih kolegija stječe znanja i vještine potrebne u istraživanju i razvoju te primjeni lijekova. Nakon završenog studija Farmacija, magistar farmacije moći će primjenjivati stečena:
 1. Znanja 
  1. 1.1. Ekspertna znanja o razvoju lijekova: primjenjuje temeljna znanja iz kemije, biokemije, molekularne biologije, fizike, matematike i statistike potrebna za definiranje, analiziranje i predlaganje postupaka vezanih uz istraživanje, razvoj i proizvodnju te analizu i kontrolu kakvoće lijekova
  2. 1.2. Ekspertna znanja o farmakoterapiji: primjenjuje stručna znanja i sposobnosti pri savjetovanju o farmakoterapiji i provođenju ljekarničke skrbi o bolesnicima, poštujući važeću zakonsku regulativu, aktualne zdravstvene politike i smjernice te načela farmaceutske etike i deontologije
 1. Osobne vještine (spoznajne, psihomotoričke, socijalne)
  1. 2.1. Rješavanje problema i donošenje odluka: pokazuje opažajne, analitičke i kritičke vještine u razvoju i implementaciji rješenja praktičnih problema u proizvodnji i praćenju sigurne i odgovarajuće primjene lijekova
  2. 2.2. Komunikacijske vještine: usmenim i pisanim oblicima komunikacije osigurava pozitivne interakcije s bolesnicima, suradnicima, ostalim zdravstvenim stručnjacima i širom javnosti
  3. 2.3. Vještine timskog rada: stručnim i odgovornim ponašanjem daje značajan doprinos u različitim situacijama i okruženjima poput međuprofesionalnih skupina, farmaceutskog okruženja te profesionalnih organizacija i odbora
 1. Profesionalne  vještine
  1. 3.1. Ljekarnička skrb o bolesniku: kao dio tima za brigu o zdravlju pruža odgovarajuću skrb o bolesnicima koja podrazumijeva informiranje i savjetovanje bolesnika o djelovanju i ispravnoj primjeni lijekova te praćenje tijeka i ishoda terapije; prepoznaje klinički značajne interakcije lijekova i djeluje u cilju njihovog izbjegavanja; aktivno sudjeluje u prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja te javnim zdravstvenim inicijativama
  2. 3.2. Proizvodnja i kontrola farmaceutskih proizvoda: odabire i primjenjuje tehnološke procese i analitičke metode, kao i njihove inovacije, te osigurava kvalitetu u procesu proizvodnje lijekova primjenjujući pravila dobre laboratorijske i proizvođačke prakse, kao i relevantne europske i ISO direktive
  3. 3.3. Organizacijske vještine: učinkovito primjenjuje financijske, marketinške i organizacijske principe važne za samostalni i timski rad; sudjeluje i nadzire distribuciju lijekova; planira i provodi ljekarničku skrb
  4. 3.4. Informacijske vještine: koristi informacijske tehnologije i baze podataka u svrhu unapređenja stručnih znanja i vještina te samoedukacije
  5. 3.5. Istraživačke vještine: kritički procjenjuje i primjenjuje znanstvena saznanja i dostupne podatke u svrhu unapređivanja profesije, rješavanja problema, primjene novih tehnologija te unapređenja postojećih; priprema stručne i znanstvene publikacije; osmišljava i vodi stručne i znanstvene projekte i programe
 1. Samostalnost i odgovornost
  1. 4.1. Samostalnost: iskazuje samostalnost u organizaciji, rukovođenju i upravljanju, izradi strategije i poslovnih planova relevantnih za profesiju
  2. 4.2. Odgovornost: primjenjuje pravna i etička načela profesije u samostalnom i timskom radu; provodi aktivnosti vezane za kontinuiranu profesionalnu edukaciju te doprinosi razvoju profesije

Studiji

Pretraživanje

Vrh