Preskočite na glavni sadržaj

O studiju

Doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti traje tri godine za studente koji studiraju u punom radnom vremenu, a pet godina za studente koji studiraju s dijelom radnog vremena.

Program je orijentiran na znanstveno istraživanje i samostalan rad kroz koji doktorand prvenstveno usvaja vještine i znanja vezane uz specifično područje interesa, ali i komunikacijske vještine kroz pisanje znanstvenih radova te posterska i usmena izlaganja na hrvatskom i engleskom jeziku.

Program doktorskog studija izrazito je interdisciplinaran, ali se sadržaji iz područja temeljnih prirodnih znanosti, temeljnih i primijenjenih biomedicinskih i kliničkih znanosti, informacijskih i komunikacijskih znanosti međusobno nadopunjavaju i logički nadovezuju. Izvođenje programa temelji se na raznovrsnosti istraživačkih projekata na Fakultetu, suradnji s nizom znanstveno-nastavnih suradnih ustanova te suradnji s farmaceutskom industrijom i gospodarstvom te javnim sektorom (PLIVA Hrvatska d.o.o., Belupo d.d., JGL d.d., PharmaS d.o.o., Halmed, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravstva, KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava, KB Merkur, Institut Ruđer Bošković i dr.). Nastoji se kroz znanstveni rad osnažiti inovativnost za transfer tehnologija, te istraživačkom i obrazovnom aktivnošću sustavno povezivati znanost i društvo, posebice gospodarstvo.
 
Program doktorskog studija možete preuzeti pod dokumenti.
 
Aktivno bavljenje znanstvenim radom tj. znanstvena aktivnost izvan organizirane nastave uključuje ECTS bodove koje student treba steći dokazima svoje prisutnosti u znanstvenoj zajednici, tj. znanstvenim radom tijekom studija. Udio znanstvene aktivnosti izražen ECTS bodovima je viši u višim godinama studija.

Svaki polaznik mora iz ove bodovne skupine postići određeni broj bodova. Znanstvena aktivnost prati se i vrednuje tijekom studija te bilježi u bazu podataka o doktorandima. Pripadajući ECTS bodovi za različite oblike znanstvene aktivnosti određeni su Pravilnikom o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.
 

Studiji

Pretraživanje

Vrh