Preskočite na glavni sadržaj

Ured dekana

Služba dekanata

SREBRENKA VELČIĆ, dipl. iur. - tajnik fakulteta
SANJA KRALJEVIĆ - administrativni referent
SNJEŽANA HUMSKI - voditelj ostale ustrojstvene jedinice pisarnice i arhiva
FILIP HAS - stručni savjetnik za pravne poslove

ADRESA: Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb
PRIVREMENA ADRESA: Slavonska avenija 22D
TELEFON: (+385) 01 38 61 470
E-MAIL: dekanat@pharma.hr

O nama

Pretraživanje

Vrh