Preskočite na glavni sadržaj

Natječaj za upis na sveučilišni specijalistički studij Toksikologija za ak. god. 2024./2025.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET raspisuje:
 
NATJEČAJ za upis na SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ TOKSIKOLOGIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2024./2025.

 

Toksikologija

  • za pristupnike koji su završili sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Farmacije, sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicinske biokemije te druge sveučilišne diplomske ili sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije biomedicinskog, prirodnog i biotehničkog područja. 
  • Studij upisuju i specijalizanti iz “Analitičke toksikologije”.  
Trajanje studija: 2 semestra
ECTS: 60

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Sveučilišni specijalist „Naziv studija“ (univ. spec. med. biochem.)

UVJETI UPISA:

Pravo upisa ostvaruju osobe koje su završile sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij iz navedenih područja, uz ispunjavanje ostalih uvjeta navedenih za svaki studij.
 
Uz tražene uvjete potrebno je znanje engleskog jezika.

Osobe koje su stekle kvalifikacije na stranom sveučilištu, dužne su o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na konkretan specijalistički studij (upute potražiti na mrežnoj stranici Sveučilišta http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/ ).
*Napomena: osobe koje su stekle kvalifikacije na stranom sveučilištu upozorava se da na vrijeme pokrenu postupak akademskoga priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija kojega obavlja Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.
 
Broj polaznika SVIH sveučilišnih specijalističkih studija ograničen je na najmanje 15 polaznika.

Prilozi uz Prijavu (obrazac za prijavu):
  • ovjerena preslika diplome o završenom studiju
  • rješenje o specijalizaciji za specijalizaciju (preslika)
  • dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika)
  • potvrda ustanove ili osobna pisana izjava pristupnika o plaćanju troškova školarine
  • ovjeren prosjek ocjena diplomskog/sveučilišnog integriranog studija
  • preslika domovnice (može iz sustava e-Građani); dokaz o državljanstvu za strane državljane

Kriteriji:

Pri odabiru kandidata prednost će imati pristupnici koji imaju odobrenu specijalizaciju te pristupnici s višim prosjekom ocjena iz prethodnog studija.
ŠKOLARINA za akademsku godinu 2024./2025. iznosi 3.500,00 eura.
Svi strani studenti koji će upisivati sveučilišni specijalistički studij na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu imaju obvezu uplatiti zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nesreće.
Troškovi prijave iznose 39,82 EUR.
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 30. RUJNA 2024.
Iznimno, omogućit će se naknadna prijava uz posebno pisano obrazloženje, po istovjetnim kriterijima uz istovjetne priloge.
Ako se na određeni studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne izvodi nastavu tog studija.
PRIJAVU (obrazac za prijavu) s priloženim dokumentima treba poslati preporučeno na adresu: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, Ante Kovačića 1 uz naznaku: Natječaj za sveučilišni specijalistički studij, uz navođenje studijskog programa.
Obavijesti o sveučilišnim specijalističkim studijima mogu se naći na mrežnoj stranici Fakulteta: https://www.pharma.unizg.hr/sveucilisni-specijalisticki-studiji/248 .

Detaljnije informacije moguće je dobiti slanjem e-pošte na: univ.spec.pharm@pharma.hr.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Studiji

Pretraživanje

Vrh