Preskočite na glavni sadržaj

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta, kojeg čine zaposlenici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, viši asistenti, dva izabrana predstavnika zaposlenika u kumulativnom radnom odnosu, dva izabrana predstavnika asistenata i predstavnici studenata diplomskog i poslijediplomskog studija.
 

Popis članova (13.3.2024.)

Rb. Ime i prezime Zavod/Centar
  Znanstveno-nastavno radno mjesto  
1. Doc. dr. sc. Daniela Amidžić Klarić Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
2. Prof. dr. sc. Lidija BACH-ROJECKY Zavod za farmakologiju
3. Prof. dr. sc. Monika BARBARIĆ Zavod za farmaceutsku kemiju
4. Prof. dr. sc. Karmela BARIŠIĆ Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
5. Doc. dr. sc. Erim BEŠIĆ Zavod za biofiziku
6. Doc. dr. sc. Maja BIVAL ŠTEFAN Zavod za farmakognoziju
7. Izv. prof. dr. sc. Biljana BLAŽEKOVIĆ Zavod za farmakognoziju
8. Izv.prof. dr. sc. Ana BUDIMIR Zavod za opću i anorgansku kemiju
9. Prof. dr. sc. Sanja DABELIĆ Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
10. Izv. prof. dr. sc. Bernard DENEGRI Zavod za organsku kemiju
11. Prof. dr. sc. Ana-Marija DOMIJAN Zavod za farmaceutsku botaniku
12. Prof. dr. sc. Jerka DUMIĆ Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
13. Prof. dr. sc. Jelena FILIPOVIĆ-GRČIĆ Zavod za farmaceutsku tehnologiju
14. Izv. prof. dr. sc. Maja FRIŠČIĆ Zavod za farmaceutsku botaniku
15. Prof. dr. sc. Mario GABRIČEVIĆ Zavod za opću i anorgansku kemiju
16. Prof. dr. sc. Olga GORNIK KLJAIĆ Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
17. Izv. prof. dr. sc. Marija GRDIĆ RAJKOVIĆ Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
18. Prof. dr. sc. Anita HAFNER Zavod za farmaceutsku tehnologiju
19. Doc. dr. sc. Andrea HULINA TOMAŠKOVIĆ Zavod za fizikalnu kemiju
20. Izv. prof. dr. sc. Suzana INIĆ Zavod za analitičku kemiju
21. Izv. prof. dr. sc. Jasna JABLAN Zavod za analitičku kemiju
22. Doc. dr. sc. DANIELA JAKŠIĆ Zavod za mikrobiologiju
23. Izv. prof. dr. sc. Cvijeta JAKOBUŠIĆ BRALA Zavod za fizikalnu kemiju
24. Prof. dr. sc. Mario JUG Zavod za farmaceutsku tehnologiju
25. Izv. prof. dr. sc. Sandra JURIĆ Zavod za organsku kemiju
26. Doc. dr. sc, Ana KARKOVIĆ MARKOVIĆ Zavod za fizikalnu kemiju
27. Doc. dr. sc. Toma KESER Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
28. Prof. dr. sc. Ivan KOSALEC Zavod za mikrobiologiju
29. Prof. dr. sc. Jasmina LOVRIĆ Zavod za farmaceutsku tehnologiju
30. Prof. dr. sc. Željan MALEŠ Zavod za farmaceutsku botaniku
31. Izv. prof. dr. sc. Gordana MARAVIĆ VLAHOVIČEK Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
32. Izv. prof. dr. sc. Mirela MATIĆ Zavod za organsku kemiju
33. Prof. dr. sc. Ana MORNAR TURK Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
34. Izv. prof. dr. sc. Iva MUCALO Centar za primijenjenu farmaciju
35. Prof. dr. sc. Biljana NIGOVIĆ Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
36. Izv. prof. dr. sc. Maja ORTNER HADŽIABDIĆ Centar za primijenjenu farmaciju
37. Doc. dr. sc. Kristina PAVIĆ Zavod za farmaceutsku kemiju
38. Prof. dr. sc. Ivan PEPIĆ Zavod za farmaceutsku tehnologiju
39. Izv. prof. dr. sc. Ivana PERKOVIĆ Zavod za farmaceutsku kemiju
40. Prof. dr. sc. Roberta PETLEVSKI Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
41. Prof. dr. sc. Jozsef PETRIK Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
42. Izv. prof. dr. sc. Viktor PILEPIĆ Zavod za fizikalnu kemiju
43. Prof. dr. sc. Zrinka RAJIĆ Zavod za farmaceutsku kemiju
44. Doc. dr. sc. Zora RUKAVINA Zavod za farmaceutsku tehnoogiju
45. Prof. dr. sc. Lada RUMORA Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
46. Izv. prof. dr. sc. Miranda SERTIĆ Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
47. Doc. dr. sc. Anita SOMBORAC BAČURA Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
48. Doc. dr. sc. Davor ŠAKIĆ Zavod za analitičku kemiju
49. Prof. dr. sc. Maja ŠEGVIĆ KLARIĆ Zavod za mikrobiologiju
50. Izv. prof. dr. sc. Sandra ŠUPRAHA GORETA Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
51. Izv. prof. dr. sc. Petra TURČIĆ Zavod za farmakologiju
52. Prof. dr. sc. Željka VANIĆ Zavod za farmaceutsku tehnologiju
53. Prof. dr. sc. Donatella VERBANAC Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
54. Prof. dr. sc. Dubravka VITALI ČEPO Zavod za prehranu i dijetoterapiju
55. Prof. dr. sc. Sanda VLADIMIR-KNEŽEVIĆ Zavod za farmakognoziju
56. Prof. dr. sc. Valerije VRČEK Zavod za organsku kemiju
57. Doc. dr. sc. Lovorka VUJIĆ Zavod za prehranu i dijetoterapiju
58. Doc. dr. sc. Valerija VUJČIĆ BOK Zavod za farmaceutsku botaniku
59. Izv. prof. dr. sc. Tin WEITNER Zavod za opću i anorgansku kemiju
60. Prof. dr. sc. Marijana ZOVKO KONČIĆ Zavod za farmakognoziju
61. Prof. dr. sc. Irena ŽUNTAR sam pred Toksikologija
  Znanstveno nastavno zvanje s manje od 80% radnog vremena  
62. Prof. dr. sc. Ksenija FUMIĆ Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
  Viši asistenti  
63. Dr. sc. Andrea BRAJKOVIĆ Centar za primijenjenu farmaciju
64. Dr. sc. Andrea ČERI Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
65. Dr. sc. Domagoj KIFER Zavod za biofiziku
66. Dr. sc. Marina MARINOVIĆ Zavod za farmaceutsku kemiju
67. Dr. sc. Laura NIŽIĆ NODILO Zavod za farmaceutsku tehnologiju
68. Dr. sc. Mirna PERKUŠIĆ Zavod za farmaceutsku tehnologiju
69. Dr. sc. Goran POJE Zavod za farmaceutsku kemiju
70. Dr. sc. Najda RUDMAN Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
71. Dr. sc. Kristina RADIĆ Zavod za prehranu i dijetoterapiju
72. Dr. sc. Dinko ŠOIĆ Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
73. Dr. sc. Emerik Galić Zavod za prehranu i dijetoterapiju
74. Dr. sc. Branimir Plavša Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
  Asistenti  
75. Marija FABIJANEC, mag. med. biochem. Centar za primijenjenu medicinsku biokemiju
76. Martha KORŽINEK, mag. med. biochem. Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
  Studenti diplomskog studija  
77. Nikola BIŠĆAN student
78. Andro BRZOVIĆ student
79. Bruna BURIĆ student
80. Karla GRUDENIĆ student
81. Leonard LONČAR student
82. Dario PALER student
83. Dora TURKALJ student
84. Ilija ŽULJEVIĆ student
  Studenti poslijediplomskog studija  
85. Zvonimir MLINARIĆ, mag. pharm. Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
  Predstavnik zaposlenika  
86. Gordana BLAŽINIĆ (zamjena: Vlatka MARIČIĆ) Zavod za prehranu i dijetoterapiju (Zavod za farmaceutsku tehnologiju)
  Predstavnik reprezentativnih kandidata  
87. Srebrenka VELČIĆ, dipl. iur.  
 

Raspored sjednica za akademsku godinu 2023./2024.

Rb. Vijeće biomedicinskog područja*
14:00h
Senat**
12:00h
Materijali Vijeće doktorskog studija
12:00h
1. 9.10.2023. 17.10.2023. 4.10.2023. 9.10.2023.
2. 6.11.2023. 14.11.2023. 2.11.2023. 6.11.2023.
3. 4.12.2023. 12.12.2023. 6.12.2023. 11.12.2023.
4. 8.1.2024. 16.1.2024. 3.1.2024. 8.1.2024.
5. 5.2.2024. 13.2.2024. 31.1.2024. 5.2.2024.
6. 4.3.2024. 12.3.2023. 29.2.2024. 4.3.2024.
7. 8.4.2024. 16.4.2024. 3.4.2024. 15.4.2024.
8. 6.5.2024. 14.5.2024. 2.5.2024. 6.5.2024.
9. 3.6.2024. 11.6.2024. 5.6.2024. 10.6.2024.
10. 8.7.2024. 9.7.2024. 3.7.2024. 8.7.2024.
11. 9.9.2024. 17.9.2024. 4.9.2024. 9.9.2024.
 
  • neslužbeni termini Vijeća biomedicinskoga područja
  • neslužbeni termini Senata Sveučilišta u Zagrebu
Rb. Povjerenstvo za studente i studijske programe
13:00h
Vijeće za specijalističke studije
14:00h
Povjerenstvo za znanost i istraživanje
13:00h
Fakultetsko vijeće
12:00h
1. 10.10.2023. 10.10.2023. 11.10.2023. 18.10.2023.
2. 7.11.2023. 7.11.2023. 8.11.2023. 15.11.2023.
3. 12.12.2023. 12.12.2023. 13.12.2023. 20.12.2023.
4. 9.1.2024. 9.1.2024. 10.1.2024. 17.1.2024.
5. 6.2.2024. 6.2.2024. 7.2.2024. 14.2.2024.
6. 5.3.2024. 5.3.2024. 6.3.2024. 13.3.2024.
7. 9.4.2024. 16.4.2024. 10.4.2024. 24.4.2024.
8. 7.5.2024. 7.5.2024. 8.5.2024. 15.5.2024.
9. 11.6.2024. 11.6.2024. 12.6.2024. 19.6.2024.
10. 9.7.2024. 9.7.2024. 10.7.2024. 17.7.2024.
11. 10.9.2024. 10.9.2024. 11.9.2024. 18.9.2024.

O nama

Pretraživanje

Vrh