Preskočite na glavni sadržaj

Zavod za analitiku i kontrolu lijekova

Zavod je utemeljen 1989. godine, a prije tog vremena bio je dio Zavoda za farmaceutsku kemiju.
 
Tijekom cjelovite obnove zgrade Fakulteta u Kovačićevoj 1, uredi i znanstveno-istraživački laboratoriji Zavoda smješteni su na adresi Slavonska avenija 22F. Laboratorijske vježbe u okviru kolegija Zavoda izvode se u studentskim laboratorijima na adresi Ulica kneza Domagoja 2.
 
Znanstveno-istraživačka aktivnost Zavoda temelji se na razvoju sofisticiranih metoda za analizu lijekova te detekciju i kvantifikaciju njihovih onečišćenja. Poseban je interes usmjeren na nova bioanalitička rješenja za individualizirani pristup liječenju raka dojke razvojem selektivnih metoda kapilarne elektroforeze i tekućinske kromatografije spregnutih s masenom spektrometrijom, zatim analitiku lijekova i prirodnih bioaktivnih tvari koje se koriste u terapiji upalnih bolesti crijeva i studije njihove kompatibilnosti s pomoćnim tvarima u predformulacijskim ispitivanjima te dizajn nanosenzora i razvoj osjetljivih elektroanalitičkih metoda za određivanje novih lijekova u farmaceutskim oblicima i biološkim tekućinama. U tijeku su i ispitivanja inovativnih pristupa u pripremi bioloških uzoraka te primjene načela zelene kemije u bioanalitici i razvoju novih analitičkih metoda za određivanje lijekova.
Nastavna aktivnost Zavoda na integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju farmacije te poslijediplomskom doktorskom i specijalističkim studijima obuhvaća analitička ispitivanja i kontrolu kvalitete lijekova.

Tehničko osoblje

Đurđica Nestić, tehnički suradnik-laborant

Kolegiji

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studiji
  
Obavezni kolegij
 • Analitika lijekova  
Izborni kolegiji
 • Analitika u razvoju farmaceutskih proizvoda
 • Osiguranje kvalitete i registracija lijekova
 • Analitičke tehnike u terapijskom praćenju lijekova
Kolegiji poslijediplomskih specijalističkih studija
 
Poslijediplomski specijalistički studij Razvoj lijekova
 • Kontrola kakvoće lijekova
 • Validacija analitičkih metoda
 • Analitički postupci u identifikaciji krivotvorenih farmaceutskih proizvoda
 • Bioanalitičke metode
Poslijediplomski specijalistički studij Dermatofarmacija i kozmetologija
 • Odabane instrumentalne metode u analitici topikalnih pripravaka
 Moduli doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti
 • Analitika i kontrola lijekova
 • Farmakokinetika i njezina važnost u otkrivanju i razvoju lijekova
Zaposlenici

O nama

Pretraživanje

Vrh