Preskočite na glavni sadržaj

Projekt PharmMedQ

Primjena HKO-a u unapređenju studijskih programa u području farmacije i medicinske biokemije (PharmMedQ)

  

 

NAZIV PROJEKTA:

Primjena HKO-a u unaprjeđenju studijskih programa u području farmacije i medicinske biokemije (PharmMedQ) 
 

PROJEKT FINANCIRAN IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE:

Europski socijalni fond (European Social Fund)
 

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Opseg poslova na kojima se zapošljavaju stručnjaci nakon završenih sveučilišnih integriranih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa farmacije i medicinske biokemije vrlo je širok i obuhvaća zdravstvo, industriju te državne i javne institucije. Suvremeni studijski programi moraju osigurati ravnotežu stečenih znanstvenih i stručnih kompetencija te biti kvalitetna osnova za cjeloživotno učenje, sukladno zahtjevima i potrebama radnog mjesta.
Potreba za navedenim stručnjacima je velika. Dapače, prema analizi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje preporučeno je povećanje broja upisanih i stipendiranih studenata.
Europski pravni okvir propisuje minimalne zahtjeve za priznavanje kvalifikacija zdravstvenih djelatnika na području EU (Direktiva 2005/36/EC i 2013/55/EU). Na razini EU postoje strateške smjernice koje navode da će ljekarnici u 21. stoljeću imati ključnu ulogu u postizanju učinkovitog i održivog zdravstvenog sustava  (EU PHARMINE: Pharmacy Education in Europe). Na globalnoj razini Međunarodna farmaceutska federacija naglašava važnost identifikacije nacionalnih i društvenih potreba, definiranja uloge ljekarnika u pružanju zdravstvene skrbi i uključivanja svih relevantnih dionika u proces osiguranja i unaprjeđenja kvalitete edukacije (Quality Assurance of Pharmacy Education: the FIP Global Framework). Međutim, sve relevantne direktive i smjernice potrebno je prilagoditi specifičnim nacionalnim uvjetima te detaljno opisati potrebne kompetencije magistara farmacije. Osim toga, farmacija je jedno od financijski najjačih istraživačko-razvojnih i industrijskih područja u RH (Strategija pametne specijalizacije RH 2016.-2020.) te su magistri farmacije nositelji istraživanja, razvoja, proizvodnje, osiguravanja kakvoće, distribucije i regulative lijekova, medicinskih i kozmetičkih proizvoda te dodataka prehrani.
Magistri medicinske biokemije zapošljavaju se uglavnom u sustavu zdravstvene zaštite kao stručnjaci unutar medicinskog tima te je potrebno definirati njihove multidisciplinarne kompetencije za ispitivanje ljudskog zdravlja s kemijskog, biokemijskog i molekularno-biološkog stajališta.
 
Na području RH ne postoje sustavno prikupljeni podaci o ključnim poslovima i kompetencijama u području farmacije i medicinske biokemije. Osnova za učinkovitu i kvalitetnu reviziju studijskih programa , sukladno realnim potrebama poslodavaca, je suradnja svih relevantnih dionika. Stoga će se u ovom projektu primijeniti HKO kao instrument povezivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada i usklađivanja ishoda učenja sa suvremenim potrebnim kompetencijama.
 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Primjenom HKO-a u projektu PharmMedQ unaprijedit će se sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studijski programi farmacije i medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te Medicinskom fakultetu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Temeljem ankete među poslodavcima izradit će se prijedlozi 3 standarda zanimanja (ljekarnik, industrijski farmaceut i medicinski biokemičar) i 2 standarda kvalifikacija (magistar farmacije i magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine) te uskladiti potrebe tržišta rada, suvremene kompetencije i ishodi učenja studijskih programa. Kroz aktivnosti projekta unaprijedit će se nastavna djelatnost i visoka učilišta u cjelini te promovirati kultura kvalitete.
 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (U HRK):

3.994.038,32 HRK
 
 

PROJEKTNI PARTNERI

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Institut za razvoj obrazovanja
 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

22.03.2019. - 21.3.2022.
 

KONTAKT OSOBE:

izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić
izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić
dr. sc. Ivan Biruš
 
www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


 

O nama

Pretraživanje

Vrh