Preskočite na glavni sadržaj

Služba dekanat

U službi dekanata organizirani su stručni poslovi te administrativni i drugi poslovi od zajedničkog interesa za sve ostale organizacijske jedinice Fakulteta, stručni poslovi za potrebe sveučilišnih integriranih i poslijediplomskih studija, znanstvenog rada, kao i za poslove s drugim pravnim i fizičkim osobama u ime Fakulteta kao cjeline. Služba dekanata djeluje sa sljedećim organizacijskim jedinicama:
  • Ured dekana,
  • Jedinica za informatičku potporu,
  • Studentska poslovnica,
  • Jedinica za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete

O nama

Pretraživanje

Vrh