Preskočite na glavni sadržaj

Ustroj

Ustroj

 
 • Dekan
 • Prodekan za studente i studijske programe
 • Prodekan za znanost i istraživanje
 • Prodekan za poslovanje i financije
 • Fakultetsko vijeće
 • Povjerenstva
 • Zavod za analitičku kemiju
 • Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
 • Zavod za biofiziku
 • Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
 • Zavod za farmaceutsku botaniku
 • Zavod za farmaceutsku kemiju
 • Zavod za farmaceutsku tehnologiju
 • Zavod za farmakognoziju
 • Zavod za farmakologiju
 • Zavod za fizikalnu kemiju
 • Zavod za prehranu i dijetoterapiju
 • Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
 • Zavod za mikrobiologiju
 • Zavod za opću i anorgansku kemiju
 • Zavod za organsku kemiju
 • Bioetika
 • Farmaceutska etika i deontologija
 • Fiziologija
 • Matematika
 • Odabrane teme iz primijenjene psihologije
 • Osnove anatomije
 • Patofiziologija s patologijom
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Toksikologija
 • Centar za primijenjenu farmaciju
 • Centar za primijenjenu medicinsku biokemiju
 • Služba Dekanata
 • Služba za kadrovske i opće poslove
 • Služba računovodstva i financija
 • Služba za projekte i međunarodnu suradnju
 • Služba za održavanje i zaštitu na radu
 • Centar za translacijska istraživanja i inovacije u farmaciji
 • Centar za razvoj karijera
 • Središnja knjižnica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • Farmaceutski botanički vrt „Fran Kušan“

O nama

Pretraživanje

Vrh