Preskočite na glavni sadržaj

Toksikologija

Studenti će upoznati osnovne toksikološke pojmove te osnovna načela međudjelovanja otrova (toksina i toksikanata) i ljudskog organizma (apsorpcija, raspodjela, metabolizam i eliminacija otrova iz organizma), ali i učinke kemikalija na ekosistem. Razumjet će biokemijske mehanizme toksičnosti otrova, znati različite vrste štetnih učinaka, opisati toksikokinetske značajke otrova iz osnovnih skupina te shvatiti osnovne postupke(prve pomoći i terapijske) kod otrovanja. Studenti će znati povezati pojmove opasnosti, procjene rizika i sigurnosti od kemikalija/otrovanja za zdravlje ljudi i okoliš. Također, upoznat će razvrstavanje i označavanje kemikalija (STL, siguronosno tehnički list; MSDS, material safety data sheet) te sigurno rukovanje, gospodarenje, kemikalijama, a prema propisima RH i EU.
 

O nama

Pretraživanje

Vrh