Preskočite na glavni sadržaj

Usluge knjižnice

Posudba i korištenje knjiga tijekom obnove zgrade u Kovačićevoj ulici

Zbog cjelovite obnove zgrade u Kovačićevoj ulici knjižnica je preselila u ured u Slavonskoj aveniji 22F na Žitnjaku. Knjige za posudbu studenti mogu preuzeti u uredu na Žitnjaku od ponedjeljka do petka (uz prethodni dogovor s djelatnicama knjižnice putem e-maila) ili u Studentskoj poslovnici u Domagojevoj ulici četvrtkom od 14.00 do 16.00 sati (također u prethodni dogovor i najavu dolaska putem e-maila). E-mailovi djelatnica za kontakt su: petra.gasparac@pharma.unizg.hr i maja.fehir@pharma.unizg.hr .

Prije prve posudbe student se mora upisati u knjižnicu ispunjavanjem upisnog lista koji će mu biti poslan e-mailom. Moguće je posuditi najviše tri knjige na rok od 30 dana. Knjigu je moguće produžiti na dodatnih 30 dana ukoliko je u zbirci zastupljena s više od 8 primjeraka i ukoliko je nitko drugi ne traži. Zahtjev za produženjem knjige student mora uputiti e-mailom nekoliko dana prije isteka roka posude. U slučaju prekoračenja roka za povrat knjige naplaćuje se zakasnina u iznosu od 0,066 eura po knjizi i danu.

Knjige za povrat student ostavlja u Studentskoj poslovnici u uredovno vrijeme za studente od ponedjeljka do petka od 9.30 do 12.30 sati.

Prije obrane diplomskog rada ili u slučaju napuštanja fakulteta student je dužan vratiti sve zadužene knjige nakon čega dobiva potvrdu o nedugovanju u knjižnici.

Knjižnica je u novom prostoru zadržala čitaoničku zbirku sastavljenu o najvažnijih knjiga i udžbenika koje studenti mogu konzultirati uz prethodnu najavu putem e-maila.
 

Posudba iz fonda

Studenti
 • Posudba i povrat knjiga - od ponedjeljka do petka od 8.00 do 18.00 h
 • Prije prve posudbe student se mora upisati u knjižnicu uz predočenje iksice te popunjavanjem upisnog lista
 • Student može posuditi najviše tri knjige
 • Rok posudbe je 30 dana
 • Knjigu student može produžiti putem e-maila, telefonom ili osobnim dolaskom. Produžuju se knjige zastupljene s više od osam primjerka u zbirci i ukoliko knjigu nitko drugi ne traži.
 • Zakasnina iznosi 0,066 eura po danu i knjizi
 • Knjige zastupljene s jednim primjerkom, kao i časopise, diplomske, magistarske, doktorske i specijalističke radove, student može koristiti u čitaonici.
 • Ako student izgubi knjigu, dužan je u dogovoru s voditeljem knjižnice kupiti isti naslov. Ukoliko to nije moguće, student će kupiti neki drugi naslov iz ispitne literature koji je u novčanoj vrijednosti približan izgubljenom.
 • Prije obrane diplomskog rada ili u slučaju napuštanja fakulteta student je dužan vratiti sve zadužene knjige
Znanstveno-nastavno osoblje Fakulteta
 • Znanstveno-nastavno osoblje Fakultete može posuđivati knjige, diplomske, stare magistarske, specijalističke i doktorske radove
 • Časopisi se ne posuđuju - skeniraju se članci
Vanjski korisnici
Vanjski korisnici ne mogu posuđivati građu, ali im se pristup omogućava:
 • korištenjem građe u čitaonici
 • međuknjižničnom posudbom na temelju zahtjeva matične knjižnice
 • skeniranjem članaka iz časopisa

Međuknjižnična posudba

Knjižnica osigurava skeniranje članaka iz svih časopisa u svom fondu, kao i posudbu knjiga, na zahtjev bilo koje knjižnice u Hrvatskoj bez naknade.

Također, knjižnica će svojim korisnicima pokušati dobaviti knjige ili članke iz časopisa koje nema u svom fondu iz neke od hrvatskih knjižnica ili iz inozemstva.
 

Bibliometrijske usluge

Knjižnica nudi uslugu izdavanja raznih potvrda za potrebe napredovanja u zvanjima, prijava na projekte, stipendije i slično za djelatnike FBF-a. Od knjižnice možete zatražiti sljedeće potvrde:
 • potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Current Contents (od 1998. do danas)
 • potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Web of Science
 • potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Scopus
 • potvrdu o citiranosti objavljenih radova u bazi podataka Web of Science
 • potvrdu o citiranosti objavljenih radova u bazi podataka Scopus (podaci o citiranosti dostupni od 1996. godine)
 • potvrdu o faktoru odjeka i kvartilima pojedinog časopisa
Potvrdu možete naručiti osobno od djelatnika knjižnice ili e-mailom na petra.gasparac@pharma.unizg.hr. Kako bismo mogli izraditi potvrdu, molimo da na navedeni e-mail pošaljete popis svojih znanstvenih i stručnih radova. Također molimo da željenu potvrdu naručite minimalno 5 radnih dana prije nego što vam treba kako bismo je mogli na vrijeme izraditi.
 

Edukacija studenata

Knjižnica održava edukaciju studenata u pretraživanju relevantnih izvora informacija (bibliografskih baza podataka, elektroničkih časopisa, elektroničkih knjiga, knjižničnih online kataloga) na zahtjev, individualno ili u manjim grupama.
 

Nabava knjiga i časopisa

Strana izdanja naručuju se preko registriranih uvozničkih poduzeća. Postupak nabave knjige pokrećete popunjavanjem obrasca  "Dekanatu".

Domaća izdanja naručuju se direktno od izdavača, također uz prethodno popunjavanje obrasca.


 

O nama

Pretraživanje

Vrh