Preskočite na glavni sadržaj

Studenti mentori

Članovi Studentskog zbora FBF-a među svojim članovima svake godine odabiru studente mentore. To su studenti koji najviše pomažu brucošima u prvim studentskim danima. Studenti mentori obično su studenti viših godina studija čija je uloga pomoći studentima 1. i 2. godine studija o pitanjima povezanim sa studiranjem na FBF-u, polaganjem ispita i komunikacijom s nastavnicima, ali i studentskim životom općenito.

Prva godina

Vježbenička grupa Mentor E-mail
Ale-Gro Karla Grudenić karlagrudenic@gmail.com
Hal-Kuk Ivan Škojo ivanskojo2002@gmail.com
Led-Prs Dora Turkalj dturkalj1@pharma.hr
Rad- Tes Vedran Knežević vedran.knezevic02@gmail.com
Ton-Žup Ilija Žuljević ilija.zuljevic11@gmail.com
MB Neno Radić i Nika Ćavar nenoradic44@outlook.com
nika.cavar1@gmail.com
 

Druga godina

Vježbenička grupa Mentor E-mail
V1 + V2 Karla Grudenić karlagrudenic@gmail.com
V3+ V4 Ilija Žuljević ilija.zuljevic11@gmail.com
V5 + V8 Leonard Lončar Leonard.loncar7@gmail.com
V9 + V10 Bruna Burić bruna.buric@gmail.com
V11 Nikola Bišćan nikolabiscan81@gmail.com
MB (V6 +V7 + V9) Neno Radić i Korina Seretin nenoradic44@outlook.com
korinaseretin9@gmail.com

Pretraživanje

Vrh