Preskočite na glavni sadržaj

Školarina

Visina školarine iznosi 3.500,00 EUR po akademskoj godini (dva semestra).
Troškovi prijave iznose 39,82 EUR.
 
Naknade za usluge Fakulteta za sveučilišne specijalističke studije: 
  • Promocija: 65,00 €
  • Rješavanje zamolbe u postupku reguliranja studentskog statusa: 66,36 €
  • Izdavanje duplikata indeksa: 39,82 €
  • Izdavanje duplikata diplome: 132,72 €
  • Izdavanje duplikata X-ice: 11,70 €
  • Ovjera preslike diplome: 5,31 €
  • Izdavanje potvrda (prijepis ocjena, potvrda u različite svrhe po primjerku): 26,54 €
  • Troškovi prijave na natječaj za sveučilišne specijalističke studije: 39, 82 €
POPUNJAVANJE UPLATNICE
Određeni iznos treba uplatiti na žiro račun Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta HR1923600001101344042.
Pod poziv na broj upišite svoj OIB.
Obvezno uz svoje ime i prezime navedite i točnu adresu.
Pod svrhu uplate napisati za koju svrhu se novac uplaćuje, na primjer: „prijava za upis na sveučilišni specijalistički studij“ ili „troškovi školarine za prvu godinu specijalističkog studija“.

Studiji

Pretraživanje

Vrh