Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine
5.2.2024.
Obrana doktorskog rada Sukladno članku 62. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog...
5.2.2024.
Obrana doktorskog rada Sukladno članku 62. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog...
26.1.2024.
Obrana doktorskog rada Sukladno članku 62. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog...
19.1.2024.
Na temelju članka 31. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Fakultetsko...
11.1.2024.
Obavještavamo svu zainteresiranu javnost (nastavnici, suradnici i studenti) kako je Sveučilište u Zagrebu...

Novosti