Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Akti značajni za nastavno i nenastavno osoblje

 1. Pravilnik o radu
 2. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu (2023)
 3. Pravilnik o knjižnici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 4. Pravilnik o nagradama i priznanjima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima FBF
 6. Pravilnik o plaćenim dopustima i slobodnoj studijskoj godini na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
 7. Pravilnik o plaćenim dopustima i slobodnoj studijskoj godini (pročišćeni tekst)
 8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćenim dopustima i slobodnoj studijskoj godini na FBF
 9. Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni
 10. Pravilnik o zaštiti od požara
 11. Pravilnik o zaštiti na radu
 12. Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka
 13. Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
 14. Pravilnik o vrednovanju suradnika i institucijskih mentora (pročišćeni tekst)
 15. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
 16. Pravilnik o radu Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada
 17. Pravilnik o radu povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada (pročišćeni tekst)
 18. Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 19. Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća (pročišćeni tekst)
 20. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 21. Pravilnik o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta
 22. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 23. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta (2022.)
 24. Pravilnik o ustroju radnih mjesta - pročišćeni tekst
 25. Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa
 26. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njena zamjenika
 27. Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta (2022.)
 28. Novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti – 2022.
 29. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu PEER-a

Akti značajni za studente

 1. Statut Studentskog zbora Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 2. Pravilnik o studiranju na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
 3. Pravilnik o studiranju na diplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2014.)
 4. Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
 5. Odluka o izmjenama Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
 6. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
 7. Pravilnik o elektroničkom AAI@EduHr identitetu
 8. Kriteriji vrednovanja izvrsnosti znanstvenih radova studenata
 9. Smjernice za postupanje u slučaju prigovora na rad nastavnika i izvođenje nastave

Akti značajni za osiguravanje kvalitete

 1. Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko - biokemijskom fakultetu
 2. Politika kvalitete Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu