Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Akti značajni za nastavno i nenastavno osoblje

 1. Pravilnik o radu
 2. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 3. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta iz 2017.
 4. Pravilnik o knjižnici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 5. Pravilnik o nagradama i priznanjima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 6. Pravilnik o plaćenim dopustima i slobodnoj studijskoj godini na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
 7. Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni
 8. Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
 9. Pravilnik o zaštiti od požara
 10. Pravilnik o zaštiti na radu
 11. Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka
 12. Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
 13. Pravilnik o radu Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada
 14. Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 15. Pravilnik o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta
 16. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 17. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta (2022.)
 18. Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa
 19. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njena zamjenika
 20. Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta (2022.)
 21. Novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti – 2022.

Akti značajni za studente

 1. Statut Studentskog zbora Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 2. Pravilnik o studiranju na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
 3. Pravilnik o studiranju na diplomskim studijima Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2014.)
 4. Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
 5. Odluka o izmjenama Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
 6. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
 7. Pravilnik o elektroničkom AAI@EduHr identitetu
 8. Kriteriji vrednovanja izvrsnosti znanstvenih radova studenata
 9. Smjernice za postupanje u slučaju prigovora na rad nastavnika i izvođenje nastave

Akti značajni za osiguravanje kvalitete

 1. Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko - biokemijskom fakultetu
 2. Politika kvalitete Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu