Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Zavod za farmakognoziju

Adresa: Marulićev trg 20/II, 10000 Zagreb
Predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević
Zavod za farmakognoziju je najstariji zavod Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta utemeljen 1896. godine. Smješten je na drugom katu na adresi Marulićev trg 20, gdje se održava nastava iz obveznih kolegija Farmakognozija 1 i Farmakognozija 2 te izbornih kolegija Izolacija bioaktivnih prirodnih produkata i Fitofarmacija na diplomskom studiju farmacije. Zavod organizira poslijediplomski specijalistički studij Fitofarmacija s dijetoterapijom. Također sudjeluje u nastavi drugih poslijediplomskih specijalističkih studija i doktorskog studija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Znanstvena istraživanja u okviru Zavoda za farmakognoziju provode se s ciljem otkrivanja biološki aktivnih prirodnih tvari koje bi mogle naći primjenu u prevenciji i terapiji različitih oboljenja ili kao vodeći spojevi u otkrivanju novih lijekova. Istraživačka skupina posjeduje ključne ekspertize u području identifikacije i kontrole kakvoće ljekovitog bilja i biljnih lijekova.

Djelatnici

Titula Ime i prezime Status E-mail Telefon
prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević Redoviti profesor u trajnom zvanju svladimir@pharma.hr 01 6394 791
prof. dr. sc. Marijana Zovko Končić Redoviti profesor mzovko@pharma.hr 01 6394 792
izv. prof. dr. sc. Biljana Blažeković Izvanredni profesor bblazekovic@pharma.hr 01 4394 793
doc. dr. sc. Maja Bival Štefan Docent mbival@pharma.hr 01 6394 794
doc. dr. sc. Marija Kindl Docent mkindl@pharma.hr 01 4828 308
Lejsa Jakupović - HRZZ Asistent na projektu ljakupovic@pharma.hr
Tea Petković - IRI Asistent na projektu
Mateja Mervić Asistent mmervic@pharma.hr
Lucija Halusek Tehnički suradnik lhalusek@pharma.hr 01 6394 796

Obavezni kolegiji

Naziv
Farmakognozija 1
Farmakognozija 2

Izborni kolegiji

Naziv
Fitofarmacija / Phytotherapy
Izolacija bioaktivnih prirodnih produkata