Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Odluke/ Obrasci

 1. Odluka o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave na integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima
 2. Odluka o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave na poslijediplomskim specijalističkim studijima
 3. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 4. Odluka o imenovanju osobe za nadzor nad prikupljanjem osobnih podataka
 5. Procedura za traženje suglasnosti za prihvaćanje donacija i-ili sponzorstava
 6. Postupak traženja suglasnosti za prijavu i ugovaranje projekata
 7. D E M O N S T R A T U R E - hodogram uz novi Zakon o obavljanju studentskih poslova
 8. Obrazac za traženje suglasnosti za prihvaćanje donacija i-ili sponzorstava
 9. Obrazac za traženje suglasnosti za prijavu i ugovaranje projekata
 10. Obrazac zahtjev za odobrenje demonstrature
 11. Obrazac izvješće o izvršenoj demonstraturi
 12. Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje_DOCENT
 13. Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje_IZVANREDNI PROFESOR
 14. Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje_REDOVITI PROFESOR
 15. Obrazac za izbor u znanstveno-nastavno zvanje_REDOVITI PROFESOR u TRAJNOM ZVANJU
 16. Vijeće prirodoslovnog područja_Obrazac_Uvjeti Rektorskog zbora_ NN 122_2017 
 17. Pristupnica za stjecanje AAI@EduHr elektroničkog identiteta
 18. Odluku o usvajanju financijskog plana Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu
 19. Obrazac -  IZVJEŠĆE o ocjeni rada asistenta/znanstvenog novaka
 20. Odluka o imenovanju osobe zadužene za praćenje potrošnje energije i vode 
 21. Odluka o naknadama za usluge Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta ak. god. 2021./2022.
 22. Odluka o oslobađanju plaćanja upisnine za studente 5 godine studija - ponovni upis
 23. Obrazac FBF-a: Potvrda nadležnog školskog liječnika za upis na studij farmacije / medicinske biokemije
 24. Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama i evidencija popisa nekretnina
 25. Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 26. Odluka o naknadama za usluge FBF-a u ak. god. 2022./2023.
 27. Odluka o naknadama za usluge FBF-a u ak. god. 2023./2024.
 28. Obrasci za izbor u znanstveno-nastavna zvanja – smjernice Vijeća biomedicinskoga područja

 29. Preporuke za pisanje izvješća za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto

 30. Odluka o imenovanju Povjerljive osobe

 31. Odluka o imenovanju zamjenika Povjerljive osobe