Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Javna nabava

 1. Registar sklopljenih ugovora 18.4.2024.
 2. Registar sklopljenih ugovora za 08.02.2024.
 3. Plan nabave za 2024. godinu
 4. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu
 5. II.  Izmjene i dopune Plana nabave za 2024, godinu
 6. III. izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu
 7. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
 8. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
 9. III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
 10. IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
 11. V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
 12. VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
 13. VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
 14. VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
 15. IX. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
 16. X. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
 17. XI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
 18. XII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
 19. XIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
 20. Plan nabave za 2023. godinu
 21. VIII. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 22. VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 23. Registar sklopljenih ugovora za 2021. godinu
 24. Registar sklopljenih ugovora za 2022. godinu
 25. Registar sklopljenih ugovora za 2022. godinu_5.1.2023.
 26. Registar sklopljenih ugovora za 26.1.2023.
 27. Registar sklopljenih ugovora za 1.3.2023.
 28. Registar sklopljenih ugovora za 27.3.2023.
 29. Registar sklopljenih ugovora za 23.8.2023.
 30. Registar sklopljenih ugovora za 24.10.2023.
 31. V. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 32. Procedura stvaranja ugovornih obveza na Farmeceutsko-biokemijskom fakultetu (16. 3. 2022.)
 33. Plan nabave 2022_EOJN RH
 34. Plan nabave za 2022. godinu
 35. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 36. II. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 37. III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.
 38. IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
 39. Plan nabave za 2021. godinu
 40. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
 41. Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu
 42. Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu
 43. Četvrta izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu
 44. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu
 45. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
 46. Plan nabave za 2020. godinu
 47. Registar sklopljenih ugovora za 2020. godinu
 48. Odluka FV-a o usvajanju Plana nabave za 2020. godinu
 49. Odluka FV-a i Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
 50. Plan nabave 2019. godine - izmjene i dopune
 51. Registar sklopljenih ugovora 2019. godinu
 52. Odluka FV-a o usvajanju Plana nabave za 2019. godinu
 53. Plan nabave za 2019. godinu
 54. Odluka FV-a i Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
 55. Plan nabave za 2018. godinu
 56. PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA NA FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOM FAKULTETU
 57. PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA NA FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOM FAKULTETU (13.12.2018.)
 58. HODOGRAM AKTIVNOSTI PRI NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA
 59. Odluka FV o usvajanju Plana nabave za 2018. godinu
 60. Registar sklopljenih ugovora 2018. godinu
 61. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
 62. Obavijest o sprječavanju sukoba interesa_23. 5. 2022.
 63. Odluka o proceduri izvršavanja ugovornih obaveza u ugovorima javne i jednostavne nabave
 64.