Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Pravo na pristup informacijama

 1. Odluka o određivanju službenika za informiranje
 2. Odluka o Upisniku o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 3. Zahtjev za pristup informacijama
 4. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 5. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 6. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
 7. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
 8. Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu.
 9. Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu
 10. I. Izmjena Plana savjetovanja s javnošću za 2024. godinu.
 11. I. Izmjena Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu.
 12. II. Izmjena Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu.
 13. III. Izmjena Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu.
 14. IV. Izmjena Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. godinu

 

Službenik za informiranje: Maja Čamber mag. iur. 
E-MAIL: dekanat@pharma.hr