Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Erasmus+

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

Putem Erasmus+ programa studenti mogu ostvarivati sljedeće dvije aktivnosti:

  • Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka - SMS (3 - 12 mjeseci) - uključuje i izradu završnog rada (ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija).
  • Stručna praksa za studente - SMP (3-12 mjeseci) - ako je dio nastavnog programa. Ako nije dio nastavnog programa matični fakultet mora posebno odobriti praksu.

Erasmus+ studijski boravak

Erasmus+ studijski boravak studenti Farmaceutsko-biokemijskog-fakulteta mogu provesti na nekom od Sveučilišta s kojima Fakultet ima sklopljen bilateralni Erasmus+ ugovor. Tablica sa mogućim odabirima za svaku od sastavnica sveučilišta je sastavni dio natječaja koje svake godine raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Za studij u akademskoj godini 2024./25. za studente Farmaceutsko-biokemijskog-fakulteta dostupna su sljedeća sveučilišta. Natječaji za Erasmus+ studijski boravak objavljuju se na web stranici Sveučilišta u Zagrebu. Više informacija o Erasmus+ studijskom boravku (SMS) možete naći ovdje.

Kriterije za rangiranje studenata prijavljenih na Erasmus+ SMS natječaj za 2024./25. možete naći ovdje

Erasmus+ stručna praksa

Razmjena studenata u svrhu stručne prakse na Sveučilištu u Zagrebu odvija se kroz program Erasmus+. Stručna praksa može trajati najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci što definira prihvatna institucija u dogovoru sa studentom. Student sam ili u dogovoru s ECTS-koordinatorom/mentorom na fakultetu/akademiji pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu/akademiji. Natječaji za Erasmus+ strucnu praksu objavljuju se na web stranici Sveučilišta u Zagrebu. Više o Erasmus+ stručnoj praksi (SMP) možete saznati ovdje.