Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

POZIV NA TESTIRANJE - položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Jedinice za financije i računovodstvo

3.3.2020.

Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Jedinice za financije i računovodstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu daje sljedeću obavijest:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na javni natječaj (Narodne novine br 15/2020) za izbor jednog izvršitelja na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj Jedinice za financije i računovodstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, održat će se 9. ožujka 2020. godine.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će putem elektroničke pošte obaviješteni o točnom vremenu i mjestu.

Testiranje će obuhvaćati znanje pojmova i načela iz područja računovodstva i revizije.                                             

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju