Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Antimikrobna rezistencija

21.2.2023.

Poštovane studentice, poštovani studenti,

Pozivate se na upis izbornog predmeta naziva Antimikrobna rezistencija na 4. godini ljetnog semestra 2022./2023. ak. godine oba studija sa satnicom 15h predavanja i 10h seminara. Nastavu će izvoditi interdisciplinarni tim suradnika: klinički mikrobiolozi, klinički farmaceuti i znanstvenici (farmaceuti, genetičari). Izborni predmet nosi 2 ECTC boda te pojašnjava sve teme unutar pojma Jednog zdravlja i antimikrobne rezistencije. Osiguran je i sveučilišni udžbenik na hrvatskom jeziku (amr.bones.hr).  Voditelj predmeta je prof. dr. sc. Ivan Kosalec, mag. pharm., član Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije na antibiotike Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (https://iskra.bfm.hr).