Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Erasmus+ stručna praksa, 2. krug natječaja za ak. god. 2023./24. - objavljen

13.11.2023.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici:

https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa/

 

Drugi krug Natječaja je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom

žele početi u razdoblju od 12.2.2024.- 1.8.2024.

 

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2024.

 

Krajnji rok za online prijave je 29.2.2024. u 12h (podne) - ili ranije,

ovisno o predviđenom datumu polaska.

 

Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 29.2.2024. do kraja

dana - ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska.

 

Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg

isteka predviđenih sredstava.

 

VAŽNO: Postupak prijave je, jednako kao i do sad, predviđen

elektroničkim putem. Naime, predviđeno

je da svaki student-prijavitelj ispunjava svoju online prijavu, a da

nakon toga dostava popratne prijavne dokumentacije ide isključivo preko

koordinatora sa sastavnica, slanjem na email adresu

natjecaj.placement@unizg.hr.

 

Svi studenti odabrani na Natječaju imaju pravo na financijsku potporu iz

Erasmus+ sredstava neovisno o eventualnom paralelnom financiranju od

strane prihvatne institucije i neovisno o iznosu tog dodatnoga

financiranja.