Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ ZA ERASMUS+ KOMBINIRANI INTENZIVNI PROGRAM (BLENDED INTENSIVE PROGRAMME – BIP), U ORGANIZACIJI KARLOVOG SVEUČILIŠTA IZ ČEŠKE REPUBLIKE

8.9.2023.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET RASPISUJE
NATJEČAJ
 
ZA ERASMUS+ KOMBINIRANI INTENZIVNI PROGRAM (BLENDED INTENSIVE PROGRAMME– BIP) POD NAZIVOM “Advances in European Research in Rational Geriatric Pharmacotherapy and Geriatric Deprescribing“, U ORGANIZACIJI KARLOVOG SVEUČILIŠTA IZ ČEŠKE REPUBLIKE
 
BIP mobilnost se sastoji od fizičke i virtualne komponente- fizička mobilnost se odvija od 23.- 27. listopada 2023. u Pragu (Republika Češka), a virtualna komponenta tijekom dva on-line sastanka (16. listopada 2023. i 14. studenog 2023.)

Opis fizičke komponente BIP programa dostupan je ovdje. (preliminarni program).
 
Na natječaj se mogu prijaviti studenti upisani na integrirani preddiplomski i diplomski ili poslijediplomski doktorski studij Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.
 
Tekst natječaja dostupan je ovdje.