Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

15.2.2024.

Na temelju članka 31. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na 5. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2023./2024., održanoj 14. veljače 2024. godine, usvojilo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora. Pravilnik je objavljen 15. veljače 2024. godine na mrežnim stranicama Fakulteta kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora