Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

20.10.2023.

Na temelju članka 31. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na 1. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2023./2024., održanoj 19. listopada 2023. godine, usvojilo je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Pravilnik je objavljen 20. listopada 2023. godine na mrežnim stranicama Fakulteta kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu.