Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

REZULTATI i UPUTE o ŽALBI - Erasmus+ KA131 programske zemlje - Natječaj SMS za ak. god. 2023./24. - studenti studijski boravak

22.5.2023.

Poštovani studenti,

obavještavamo vas da su danas objavljeni rezultati Erasmus+ SMS natječaja u svrhu studijskog boravka studenata za ak. god. 2023./24. Obavijest možete pronaći na sveučilišnim stranicama preko poveznice http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/.

 

POSTUPAK ŽALBE Erasmus+ (KA131) natječaji za studente za studijski boravak (SMS):

1. Žalba protiv Odluke o odabiru kandidata za studijski boravak podnosi se na adresu: Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb na ime Povjerenstva (Povjerenstvo za rangiranje studenata prijavljenih na Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) za akademsku godinu 2023./2024.). Prijedlog odluke o žalbi daje Fakultet, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

2. Žalba protiv odluke o prijavi za kategoriju studenta s manje mogućnosti (izuzev prijave za niži socioekonomski status – vidi točku 3.) podnosi se na adresu: Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb na ime Povjerenstva (Povjerenstvo za rangiranje studenata prijavljenih na Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) za akademsku godinu 2023./2024.). Prijedlog odluke o žalbi daje Fakultet, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

3. Žalba protiv odluke o prijavi za slabiji socio-ekonomski status podnosi se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba Erasmus+ sociostatus 2023/24: Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti” (Središnji ured za međunarodnu suradnju).

 

Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.