Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura

E-mail: asomborac@pharma.hr
Telefon: 01 6394 780
Adresa: Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura

Profil

Dr. sc. Anita Somborac Bačura zaposlena je kao docentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Na diplomskim studijima voditeljica je kolegija Imunokemija i Stručno osposobljavanje, a kao suradnica sudjeluje na kolegijima Uvod u studij medicinske biokemije, Biokemija, Opća klinička biokemija, Klinička biokemija organa i organskih sustava II, Klinička biokemija s hematologijom, Slobodni radikali i antioksidansi u zdravlju i bolesti te Biološke membrane i stanična signalizacija. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je biokemijsko i molekularno-biološko istraživanje mehanizama patogeneze kronične opstrukcijske plućne bolesti, u svrhu otkrivanja novih potencijalnih biomarkera za ranu dijagnozu i praćenje bolesti.

Obrazovanje:

 • 2013. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2007. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: magistar medicinske biokemije

Radno iskustvo:

 • 2019.-danas: docentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013.-2019. viša asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007.-2013. asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007.-2008. pripravnički staž za zdravstvene djelatnike na Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb

 •  

Boravci na stranim institucijama:

 • Lipanj - srpanj 2010. Laboratorij za alergologiju i plućne bolesti, University Medical Center Groningen, Groningen, Nizozemska
 • Kolovoz - studeni 2008. Laboratorij za alergologiju i plućne bolesti, University Medical Center Groningen, Groningen, Nizozemska

Projekti:

Suradnik na projektima:

 • 2020.-danas: ''Gensko, proteinsko i RNA profiliranje kolorektalnog karcinoma primjenom tekuće biopsije'' (# IP-2019-04-4624, istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost)
 • 2015.-2019. ''Uloga stresnog proteina Hsp70 u imunosno-upalnom odgovoru kod kronične opstrukcijske plućne bolesti'' (# IP-2014-09-1247, istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost)
 • 2019. ''Upalni profil izvanstaničnog Hsp70 i cigaretnog dima u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti'' (# Z176, potpora Sveučilišta u Zagrebu)
 • 2018. ''Upalni profil izvanstaničnog Hsp70 u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti'' (# Z176, potpora Sveučilišta u Zagrebu)
 • 2017. ''Aktivacija nekroptosoma i inflamasoma izvanstaničnim Hsp70 i cigaretnim dimom'' (# 6711159, potpora Sveučilišta u Zagrebu)
 • 2015. ''Aktivacija NLRP3 inflamasoma i TLR receptora izvanstaničnim Hsp70 i cigaretnim dimom'' (# BM096, potpora Sveučilišta u Zagrebu)
 • 2014. ''Aktivacija TLR2 i TLR4 receptora izvanstaničnim Hsp70 proteinom'' (# BM1.7, potpora Sveučilišta u Zagrebu)
 • 2007.-2013. ''Molekularni mehanizmi patogeneze kronične opstrukcijske bolesti pluća'' (# 006-0061245-0977, znanstveni projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske)

Nagrade i priznanja:

 • Listopad 2012. druga nagrada za prezentaciju postera na 2nd EFCC-UEMS European Joint Congress / 7th Congress of the Croatian Society of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine, Dubrovnik, Hrvatska
 • Lipanj - srpanj 2010. stipendija Graduate School of Medical Sciences, Research Institute GUIDE, Groningen, Nizozemska
 • Rujan 2009. nagrada za najbolji poster na 6. hrvatskom kongresu madicinskih biokemičara s međunarodnim sudjelovanjem, Supetar, Brač, Hrvatska
 • Kolovoz - studeni 2008. stipendija Coimbra Group Hospitality Scheme, Groningen, Nizozemska
 • Svibanj 2008. nagrada za najbolji poster na EMBO Conference on Cellular Signaling & Molecular Medicine, Cavtat, Hrvatska
 • 2001.-2006. stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske u kategoriji A (za osobito nadarene redovite studente sveučilišnih i stručnih studija)

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • European Respiratory Society (2012.-danas)
 • Hrvatska komora medicinskih biokemičara (2009.-danas)
 • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (2008.-danas)
 • Društvo prijatelja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2008.-danas)
 • Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (2007.-danas)

Ostalo:

 • 2012.-danas: član organizacijskog i/ili znanstvenog odbora Simpozija studenata Farmacije i Medicinske biokemije (FARMEBS), Zagreb, Hrvatska
 • 2012.-danas: voditelj radionica na Danima otvorenih vrata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009. položen stručni ispit

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)