Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Branka Zorc

E-mail: bzorc@pharma.hr
Telefon: 01 4856 202

Profil

dr. sc. Branka Zorc zaposlena je kao redovita profesorica u trajnom zvanju na Zavodu za farmaceutsku kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Farmaceutska kemija 1 i Farmaceutska kemija 2 (voditeljica). Na Poslijediplomskom studiju farmaceutskih znanosti voditeljica je kolegija Terapijska primjena biomakromolekula, a na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Dermatofarmacija i kozmetologija kolegija Dermatici. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je sinteza polimer-lijek konjugata, prolijekova i hidroksamskih kiselina te potencijalnih antitumorskih lijekova – derivata primakina, sorafeniba i vorinostata.

Obrazovanje:

 • 1985. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj: doktor prirodnih znanosti, područje kemija.
 • 1982. Sveučilišni poslijediplomski studij kemije, smjer organska kemija, akademski stupanj: magistar prirodnih znanosti.
 • 1977. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: dipl. inž. farm.

Radno iskustvo:

 • 2006. – danas: redovita profesorica u trajnom zvanju na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2001. –2006.: redovita profesorica na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1996. –2001.: izvanredna profesorica na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1990. –1995.: docentica na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1978. –1989.: asistentica na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • 1988. –1994. kratkotrajni boravci na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Padovi, Padova, Italija i McGill University, Montreal, Kanada.
 • 1986. The Florida State University, Tallahassee, Florida.

Projekti:

Voditeljica projekta:

 • Semikarbazidi primakina s halogeniranim arilnim supstituentima i cimetnom kiselinom (Potpora Sveučilišta u Zagrebu) 2016
 • Dizajniranje, sinteza i evaluacija derivata primakina, vorinostata i sorafeniba kao potencijalnih citostatika (IP-09-2014-1501) (Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost) 2015–2019
 • Semikarbazidi primakina s halogeniranim arilnim supstituentima i cimetnom kiselinom (Potpora Sveučilišta u Zagrebu) 2015
 • Derivati primakina i cimetne kiseline kao potencijalni citostatici (Potpora Sveučilišta u Zagrebu) 2014
 • Novi semikarbazidi i uree primakina s benzhidrilnim ili tritilnim supstituentima: Sinteza, citostatsko i antioksidativno djelovanje (Potpora Sveučilišta u Zagrebu) 2013
 • Sinteza, karakterizacija i djelovanje potencijalnih i poznatih ljekovitih tvari (broj projekta: 006-0000000-3216; Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH) 2007–2013
 • Ljekovite i pomoćne tvari - sinteza, karakterizacija i djelovanje (broj projekta: 0006543; Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH) 2002–2005
 • Biotici i ksenobiotici (broj projekta: 006 243; Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH) 1997–2000

Suradnica na projektu:

 • Nova generacija lijekova: Supstancije i terapijski sustavi (broj projekta: 3-04-321; Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije) 1991–1995

Nagrade i priznanja:

 • 2017. Nagrada Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta za postignuća u znanstvenom i nastavnom radu (26.9.2017.)
 • 2015. Najviše časno priznanje Hrvatskog farmaceutskog društva: Medalja „Julije Domac“ u 2015. godini (6.10.2015.)
 • 2014. Priznanje Agencije za odgoj i obrazovanje "Za izvrsne rezultate u radu s učenicima u šk. god. 2013/2014"
 • 2013. Priznanje Agencije za odgoj i obrazovanje "Za izvrsne rezultate u radu s učenicima u šk. god. 2012/2013"
 • 2010. Nagrada za ZNANOST 2010, nagrada Nacionalne zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH za najbolji znanstveni rad u području prirodnih i biomedicinskih znanosti
 • 2010. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Agencija za odgoj i obrazovanje, Zahvalnica za izvrsne rezultate u radu s učenicima
 • 2009. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Agencija za odgoj i obrazovanje, Zahvalnica za izvrsne rezultate u radu s učenicima
 • 2009. Nagrada za najbolju fotografiju, Časopis Moj cvijet
 • 2000. Priznanje časopisa PRIRODA za dugogodišnju uspješnu suradnju i izvanredan doprinos na promicanju i popularizaciji prirodnih znanosti
 • 1977. Rektorova nagrada za najboljeg studenta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Članica Hrvatskog farmaceutskog društva
 • Članica Hrvatskog kemijskog društva
 • Članica Hrvatske ljekarničke komore

Ostalo:

 • Glavna organizatorica i mentorica učenika koji se natječu na Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi (International Chemistry Olympiad) (2000. – danas)
 • Tehnički urednik časopisa Acta Pharmaceutica (1997. – danas)
 • Članica Državne komisije za kemiju koja organizira i provodi državna natjecanja iz kemije (1990. – danas)
 • Tehnički urednik časopisa Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (1986–2000)

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)